Andrzej Pieśla

Rosyjska Flota Bałtycka trzyma na celowniku nuklearne plany Polski – taką tezę stawia artykuł w rosyjskiej „Niezawisimej Gazietie”. Komentując możliwość rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej USA dziennik podkreśla, że Rosja przygotowuje duże ćwiczenia z udziałem swej Floty Bałtyckiej.

Zdaniem gazety czerwcowe manewrami NATO Allied Spirit, które odbędą się w Polsce, stanowiły motywację dla zapowiedzi przez ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu ćwiczeń dowódczo-sztabowych z udziałem Floty Bałtyckiej. Przesłanek dla rosyjskich pomruków jest więcej. W maju w Niemczech odżyła debata nad udziałem Niemiec w natowskim programie nuclear sharing dotyczącym udostępniania broni jądrowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i zakładającym przenoszenie amerykańskich bomb jądrowych przez samoloty innych państw sojuszniczych. W szeregach SPD pojawiły się głosy za wycofaniem amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec i za rezygnacją RFN z udziału w tym programie. W reakcji na to 15 maja ambasador Mosbacher napisała na Twitterze, że „jeśli Niemcy chcą zmniejszyć potencjał nuklearny i osłabić NATO, to być może Polska – która rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rozumie ryzyka i leży na wschodniej flance NATO – mogłaby przyjąć ten potencjał i u siebie”. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji określiło taki krok jako jawne naruszenie Aktu Stanowiącego Rosja-NATO z 1997 roku.

W zgodnej ocenie ekspertów prawdopodobieństwo rozmieszczenie arsenału jądrowego w Polsce jest minimalne. Niemniej jawne wypowiedzi wpływają na doktrynę wojenną, która w przypadku Rosji zakładać będzie zniszczenie tej broni. Takie działania mogą stać się elementem planowanych ćwiczeń Floty Bałtyckiej. 

Zbrojenia intensywne jak nigdzie indziej

Jeśli wziąć pod uwagę poziom wydatków poszczególnych państw europejskich na obronność, to region Morza Bałtyckiego należy do najmniej spokojnych zakątków kontynentu. Tu trwa bowiem najbardziej dynamiczny wyścig zbrojeń. Za punkt odniesienia przyjmuje się w tym przypadku udział wydatków obronnych w produkcie narodowym brutto.