Czego oczekiwać od władz lokalnych?

Obywatele mają prawo oczekiwać od samorządu wspierania społeczeństwa odpornego, demokratycznego, spójnego, zrównoważonego i cyfrowego. Takie są priorytety Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy na najbliższe lata.

Polscy lekarze uciekają do Niemiec

Coraz więcej młodych polskich medyków wybiera pracę u zachodnich sąsiadów. Zachęceni lepszą płacą i możliwością dostania się na wymarzoną specjalizację, decydują się na wyjazd z Polski. Oprócz pozytywnie zdanego egzaminu z języka medycznego, od lekarzy oczekuje się swobodnej komunikacji z pacjentami.

Nowe studium dla Szczecina

Szczecin rozpoczął konsultacje społeczne nad aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce w 2012 roku.