Gdzie szukać bezrobotnych?

Nie każdy region jednakowo skorzystał na polskim cudzie gospodarczym ostatnich dekad, co udowadniają zmiany na polskim rynku pracy. Pomorze Zachodnie doświadczało w zdecydowanie większym stopniu ubytku bezrobotnych, niż przyrostu liczby etatów.