Pomorze ma nową wizję i strategię rozwoju

W ostatnich dniach radni województwa pomorskiego podjęli uchwałę o strategii rozwoju regionu do 2030 roku. Idzie ona tropem wcześniejszej o kilka lat strategii dla Pomorza Zachodniego, dominuje w niej wizyjne, horyzontalne spojrzenie na rozwój regionu