Pokolenia – solidarni w rozwoju

Rozpatrują zagrożenie związane ze zmianami demograficznymi, których ludność Polski doświadcza, wskazują podejście do tego zagrożenia oraz działania, których podjęcie jest możliwe, ale i niezbędne, aby jego narastanie i wystąpienie licznych negatywnych społecznych i gospodarczych konsekwencji nie zepchnęło Polski ze ścieżki rozwoju w strefę cywilizacyjnej stagnacji i zapaści.