Tożsamość krajobrazu wsi Pomorza Zachodniego

Najbardziej charakterystyczne elementy krajobrazu obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego zostały wykształcone w okresie średniowiecza oraz późniejszego rozwoju wielkiej własności ziemskiej. Są to zachowane do dzisiaj średniowieczne układy ruralistyczne i obiekty sakralne, a także folwarki i założenia rezydencjonalne oraz zabudowa mieszkalna i gospodarcza pochodząca głównie z XIX w. oraz końca XVIII w.