Gambit litewski

Analiza litewskiej polityki względem Chin i Tajwanu oraz perspektyw jej naśladowania przez inne kraje regionu Morza Bałtyckiego oraz UE. 

Nowy północny kierunek NATO

Europa Północna jest coraz bardziej centralnym teatrem działań NATO w zakresie odstraszania i obrony, a także jednym z potencjalnych punktów zapalnych w europejskim środowisku bezpieczeństwa dotykanym przez napięcia na linii NATO-Rosja.