Nowy północny kierunek NATO

Europa Północna jest coraz bardziej centralnym teatrem działań NATO w zakresie odstraszania i obrony, a także jednym z potencjalnych punktów zapalnych w europejskim środowisku bezpieczeństwa dotykanym przez napięcia na linii NATO-Rosja.