Tomasz Augustyn

Według informacji Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na terenie województwa zachodniopomorskiego w przygotowaniu jest około 300 km dróg.

Największe zainteresowane budzi dziś Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6. Pod koniec listopada GDDKiA otrzymała finansowanie w kwocie 411 mln zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje już po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w tym roku. Nowa droga będzie liczyć 50 km omijając miasto od strony zachodniej i północnej. Na trasie będzie zlokalizowany tunel pod Odrą w rejonie Polic o długości około 5 km i będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Inwestycja, wraz z planowanym tunelem pod Odrą, poprawi sytuacją komunikacyjną stolicy województwa i terenów położonych wokół.

Prace nad dokumentacją drogi S10 na terenie województwa zachodniopomorskiego ruszyły w roku 2018, uwzględniając odcinek Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo (o długości 6 km), gdzie zostało zlecone rozszerzone Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz odcinek Stargard – Piła (o długości 108 km). Dla tego drugiego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. W sierpniu zostały ogłoszone przetargi na wykonanie badań podłoża wraz z elementami koncepcji programowej. To łącznie 5 zadań, dla których w I kwartale przyszłego roku planowane jest podpisanie umów na wykonywanie dokumentacji. Dla odcinka Kijewo-Zdunowo trwa obecnie uzyskiwanie decyzji środowiskowej.

Do realizacji w województwie zachodniopomorskim pozostał ostatni fragment drogi ekspresowej S11 o długości 24,5 km łączący Bobolice i Szczecinek. Znajduje się on pomiędzy realizowanymi obecnie w systemie Projektuj i buduj odcinkami Koszalin – Bobolice i oddaną w ubiegłym roku obwodnicą Szczecinka. W przyszłym roku, po uzyskaniu decyzji ZRID, będzie możliwy przetarg na realizację tego odcinka.

Realizacja obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 została podzielona na dwa etapy po odstąpieniu od kontraktu z wykonawcą, który nie przystąpił do robót. Dla pierwszego etapu, o długości 4,2 km, od ronda Hakena do przecięcia z DK13 na południe od miejscowości Przecław, pod koniec marca tego roku została podpisana umowa na realizację i prowadzone są roboty budowlane. Natomiast dla odcinka, o długości 2,3 km, od końca etapu pierwszego do przecięcia z autostradą A6 (nowy węzeł Szczecin Zachód) aktualizowana jest dokumentacja projektowa.  Konieczność wprowadzenia zmian projektowych na etapie drugim wynikała z planów budowy obwodnicy Kołbaskowa, która realizowana będzie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Obwodnica Kołbaskowa będzie kontynuacją obwodnicy Przecławia i Warzymic. Konieczna była również aktualizacja rozwiązań projektowych w zakresie połączenia DK13 z Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu S6.

Na ukończeniu jest dokumentacja obejmująca raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy fragmentu  DK31 od autostrady A6 (węzeł Radziszewo) do Gryfina, o długości 9,6 km. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. W kolejnych latach będzie przygotowywana dalsza dokumentacja dla tej inwestycji. W przygotowaniu jest również około 40 km odcinków DK22 w województwie zachodniopomorskim.

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 pod koniec kwietnia tego roku została już podpisana umowa na realizację. Dla obwodnicy Szczecinka na DK20 umowa na realizację została podpisana w lipcu. Dla pozostałych siedmiu obwodnic trwają prace przygotowawcze. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowywany jest projekt budowlany. Dla obwodnic Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 prace przygotowawcze musiały rozpocząć się od podstaw. Inwestycje te nie miały wyznaczonych przebiegów. Dla obwodnic na DK22 prace nad dokumentacją niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej są na ukończeniu, bądź już zostały zakończone. Dla obwodnicy Szwecji został już złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Dla obwodnic na DK20 – Stargardu i Złocieńca zakończenie prac nad częścią studialno-środowiskową i złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowej dokumentacji planowane jest w przyszłym roku. Umowy na prace przygotowawcze dla obwodnic na DK20 i DK22 obejmują również wykonanie badań podłoża i elementów Koncepcji Programowej. Prace te będą wykonywane po uzyskaniu decyzji środowiskowych.

Przygotowywane i wdrażane inwestycje drogowe w województwie zachodniopomorskim

Źródło: GDDKiA