Andrzej Pieśla

EUROSTAT opublikował dane dotyczące skali zatrudnienia w agencjach pracy tymczasowej. W 2019 roku 2,1% pracowników w Unii Europejskiej w wieku 20-64 lata pracowało dla tego rodzaju podmiotów. Na poziomie UE stanowiło to 2,5% zatrudnionych mężczyzn w wieku 20–64 lat i nieco mniejszy odsetek zatrudnionych kobiet (1,7%). Pomorze – jak i cała Polska- nie należy do europejskiej czołówki w upowszechnianiu tego modelu zatrudnienia.

Na poziomie regionalnym NUTS 1 ta forma zatrudnienia występowała najczęściej w północnej Holandii, na obszarze obejmującym prowincje Groningen, Fryzja i Drenthe (6,6%), ponadto w Bremie w Niemczech (5,3%) i w trzech regionach w Hiszpanii: wschodnim, północno-zachodnim i północno-wschodnim (wszystkie 5,1%).

Na drugim końcu skali plasuje się region obejmujący wyspy Włoch, Sardynię i Sycylię, który odnotował najniższy odsetek pracowników zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej (0,2%) we wszystkich regionach UE z dostępnymi danymi. Za nim znalazła się Attyka w Grecji, środkowe Węgry, Wielka Nizina i północne Węgry (wszystkie 0,3%).

Zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej w regionach Europy (NUTS 1) w 2019 roku

Źródło: EUROSTAT

W Polsce sektor pracy tymczasowej zatrudnia ponad 700 tysięcy pracowników. We wszystkich województwach poziom zatrudnienia jest niski i podobnie jak w Skandynawii i Czechach oraz kilku innych regionach Europy Wschodniej nie przekracza 1,5 % ogółu zatrudnionych w wieku 20 – 64 lat.