Tomasz Augustyn

Inicjatywa Baltic Fund (Funduszu Bałtyckiego) to propozycja strategicznego ruchu geopolitycznego w Europie Północnej, polegająca na utworzeniu nowej międzynarodowej instytucji. Dzięki Baltic Fund możliwe będzie pogłębienie współpracy regionalnej pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polską, a także z kolejnymi państwami w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego.

Koncepcję wprowadzenia w życie Funduszu Bałtyckiego sformułował Warsaw Institute, polski think tank zajmujący się geopolityką. Głównymi obszarami badawczymi tego ośrodka są stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, energetyka, historia, kultura i wszelkie inne kwestie kluczowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Warsaw Institute wspiera w tym przedsięwzięciu estoński ośrodek analityczny International Centre for Defense and Security (ICDS), łotewska organizacja pozarządowa Baltic Security Foundation, litewski Eastern Europe Studies Centre (EESC) i Memel Institute.

Zgodnie z prezentowaną przez Warsaw Institute koncepcją, Baltic Fund ma wspierać wszelkie cenne inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki, energetyki i społeczeństwa obywatelskiego, co przełoży się na wzmocnienie poczucia regionalnej wspólnoty oraz współpracę ekspercką. Nowa instytucja wzorowana jest na doświadczeniach i mechanizmach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a w swoich założeniach uwzględnia specyfikę regionu oraz kluczowe wyzwania przed nim stojące. Dzięki Baltic Fund zwiększeniu ma ulec kapitał społeczny w postaci wiedzy oraz powiązań strukturalnych i międzyludzkich oraz polepszy się wizerunek i znaczenie regionu bałtyckiego w Europie i na świecie, co odgrywa fundamentalną rolę dla wzmacniania poczucia regionalnej wspólnoty oraz wzrostu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego.

W ocenie inicjatorów Baltic Fund może mieć istotne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie, a także dla dalszego rozwoju szeroko zakrojonej współpracy, w tym politycznej, wojskowej i gospodarczej państw basenu Morza Bałtyckiego.