Gaz-System posiada już kompletu decyzji dla Baltic Pipe – gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Pomorza Zachodniego. Uruchomienie przesyłu gazu ma nastąpić w październiku 2022 r. Inwestycja umożliwi transport 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii.

Wojewoda zachodniopomorski wydał we wtorek decyzję o pozwoleniu na budowę dla lądowego odcinka gazociągu od pierwszego suchego spawu do zespołu zaporowego Niechorze-Pogorzelica. Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach. Inwestycja po raz trzeci została uznana przez Komisję Europejską za projekt wspólnego zainteresowania (PCI).

Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym poprzez budowę gazociągów: Niechorze – Płoty – Goleniów i Goleniów-Lwówek, tłoczni w Gustorzynie oraz rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie. Trasa projektowanego gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie przebiegać następująco:

– odcinek gazociągu DN 900 od miejsca połączenia z gazociągiem podmorskim do Zespołu Zaworowego zlokalizowanego w m. Niechorze wraz z zespołem zaworowym,

– odcinek gazociągu DN 900 od Zespołu Zaporowego Niechorze do Terminalu Odbiorczego zlokalizowanego w m. Konarzewo – gm. Rewal, Trzebiatów, Karnice,

– odcinek gazociągu DN 1000 od Terminalu Odbiorczego Konarzewo do Węzła Przesyłu Gazu Płoty – gm. Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty,

– odcinek gazociągu DN 1000 relacji Płoty-Goleniów – gm. Płoty, Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo.

Projekt jest realizowany przy współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM z duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. W 2017 roku premierzy Polski i Danii podpisali memorandum o zrozumieniu i współpracy przy realizacji projektu Baltic Pipe. W 2018 roku spółki GAZ-SYSTEM i Energinet podjeli ostateczną decyzję inwestycyjną. Inwestycja umożliwi transport 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Dla porównania w 2016 r. zużycie gazu w Danii wyniosło 2.5 mld m3 natomiast w Polsce 16 mld m3.