Tomasz Augustyn

Parlamentarzyści obszaru Południowego Bałtyku dyskutują o znaczeniu migracji dla regionu i jego społeczeństw.

Parlamenty regionalne współpracujące w ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, reprezentujące regiony europejskie, solidaryzujące się z uchodźcami i rozumiejące region południowego Bałtyku jako przestrzeń umożliwiającą korzystanie z europejskich praw do swobodnego przepływu pracowników, otwartych granic oraz wartości i norm Unii Europejskiej w dn. 19 września 2023 r. podpisały wspólnie rezolucję, która jest uwieńczeniem wspólnej pracy polityków i ekspertów.

Forum Parlamentarne Południowego Bałtyku jest inicjatywą współpracy transgranicznej między regionami, która powstała w wyniku dwustronnych kontaktów reprezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego z województwem zachodniopomorskim oraz kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn z województwem pomorskim. Inicjatywa pojawiła się tuż przed rokiem 2004 – rokiem rozszerzenia Unii Europejskiej – największym w historii wspólnoty. W dniach 26–27 kwietnia 2004 r. odbyło się w Gdańsku spotkanie przedstawicieli czterech wyżej wymienionych parlamentów. Drugiego dnia, na zakończenie spotkania, przyjęto wspólną deklarację w sprawie współpracy międzyregionalnej parlamentów. W dokumencie tym przyjęto założenie, że Forum Południowego Bałtyku powstało w wyniku licznych kontaktów parlamentów regionalnych regionu Morza Bałtyckiego, współpracy w ramach Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego od 1991 r., współpracy międzyrządowej państw regionu Morza Bałtyckiego w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego, licznych inicjatyw Subregionu Państw Morza Bałtyckiego Współpracy (BSSSC) Związku Miast Bałtyckich (UBC) i Stowarzyszenia Bałtyckich Izb Handlowych, a także w celu rozszerzenia Unii Europejskiej. Deklaracja określiła cele współpracy, tj. potrzebę promowania współpracy międzyregionalnej i transgranicznej zgodnie z założeniami Wymiaru Północnego Unii Europejskiej oraz polityką zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, podzielającego wspólne interesy , wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Wspólnoty poprzez zbliżenie „starych” i „nowych” członków UE oraz kultywowanie tożsamości kulturowej z poszanowaniem jej różnorodności.

Przedstawiciele parlamentów regionalnych Forum Południowego Bałtyku spotykają się systematycznie od 2004 roku raz w roku w poszczególnych regionach tworzących tę inicjatywę. W 2008 roku do Forum przystąpiły – w pełnym partnerstwie – Sejmik Regionu Warmińsko-Mazurskiego i Obwód Kaliningradzki Dumy Federacji Rosyjskiej, a w 2009 roku Parlament Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Od 2004 roku obserwatorem Forum jest szwedzki region Scania. XVI Forum w Olsztynie gościło w charakterze obserwatora litewski region Kłajpedy. Tegoroczne 19. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku odbyło się w Hamburgu w dn. 17-19 września, a gospodarzem był Parlament Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Województwo zachodniopomorskie reprezentowali na nim przewodnicząca Sejmiku Teresa Kalina oraz przewodniczący Komisji doraźnej ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zbigniew Chojecki. Temat przewodni: „Wzmocnienie spójności społecznej – migracja i integracja“ poświęcony był zagadnieniom, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństw zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Migracja i integracja to kwestie dotykające dzisiaj miliony ludzi na całym świecie. Są to zagadnienia, które stawiają jednak przed wszystkimi zarówno wyzwania, jak i szanse. Podczas debaty podkreślano, że integracja migrantów czy uchodźców to przecież proces, który nie kończy się na granicy, ale jest kontynuowany w lokalnych społecznościach, jako wymiana kultur, tradycji i doświadczeń, a w dzisiejszym, coraz bardziej globalnym świecie, nieuchronnie będzie się nasilał. Zwrócono również uwagę ta fakt, że osiągnięcie pełnej integracji, musimy być poprzedzone stworzeniem odpowiednich warunków.

 

Czytaj także: