Andrzej Pieśla

Bez zaskoczeń – mieszkańcy krajów nordyckich okupują czołowe miejsc rankingu najszczęśliwszych narodów na świecie.

World Happiness Report, publikacja UN Sustainable Development Solutions Network, opiera się na globalnych danych ankietowych zebranych wśród mieszkańców około 150 krajów świata. W sporządzonym zestawieniu piąty rok z rzędu Finlandia jest najszczęśliwszym krajem na świecie. Zarówno obywatele tego kraju, jak i ich sąsiedzi z Danii, Norwegii, Szwecji i Islandii bardzo dobrze oceniają aspekty życia, do których odnosi się raport: średnią długość życia w zdrowiu, PKB na mieszkańca, wsparcie społeczne w trudnych czasach, poziom korupcji i zaufanie społeczne, hojność w obrębie społeczności, w której ludzie troszczą się o siebie nawzajem, wolność podejmowania kluczowych decyzji życiowych.

Finlandia po raz pierwszy znalazła się na szczycie notowania w 2018 roku. Finowie tradycyjnie opisują siebie jako szczęśliwych. Cieszy ich piękna przyroda, poczucie, że są dobrze rządzeni, dobrze funkcjonujące usługi publiczne, wszechobecność saun, powszechne zaufanie do władzy oraz niski poziom przestępczości i nierówności społecznych. Jednocześnie wielu z 5,5 miliona obywateli kraju uważa siebie za małomównych i skłonnych do melancholii i przyznaje się do patrzenia na publiczne pokazy radości z podejrzliwością.

Także pozostałe kraje nordyckie tradycyjnie znalazły się w czołówce zestawienia. Dania zajęła 2. miejsce, Islandia uplasowała się na 3. miejscu, a Szwecja i Norwegia zajmują odpowiednio siódme i ósme miejsce.

Zaskoczeniem dla badaczy jest fakt, że w skali świata w sposób nieskoordynowany, nastąpił bardzo duży wzrost wszystkich trzech form życzliwości, o które pytani sa ankietowani w Gallup World Poll – darowizny na cele charytatywne, pomoc nieznajomym i wolontariat. Globalna średnia z tych trzech miar wzrosła o około 25% w 2021 r. w porównaniu z poziomami sprzed pandemii. Kolejny jasny punkt w tegorocznym raporcie związany jest z tym, że poziom zmartwień i stresu spadły w drugim roku pandemii. Zdaniem analityków wynika to stąd, że badani wiedzieli trochę więcej, z czym wiąże się ryzyko zakażenia. Według autorów raportu średnie oceny życia „pozostały niezwykle odporne” podczas pandemii, a negatywne i pozytywne wpływy wzajemnie się równoważą, czytamy w raporcie. W przypadku ludzi młodych zadowolenie z życia spadło, podczas gdy dla osób powyżej 60 roku życia w nieznacznym stopniu wzrosło. Kraje, w których ludzie ufali swoim rządom i sobie nawzajem, doświadczyły niższej liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 i wykazały większą tendencję do utrzymywania lub odbudowy poczucia wspólnego celu, aby zapewnić szczęśliwsze, zdrowsze i bardziej zrównoważone życie. W raporcie zwrócono uwagę na bezpośredni i konkretny wpływ na szczęście ludzi trwających kryzysów, takich jak pandemie, wojny lub przyspieszenie zmian klimatu.

Oczy świata zwrócone są obecnie na Ukrainę, o poczuciu szczęści w oczywisty sposób trudno mwić. Z kolei wpływ wojny na ogólne poczucie szczęścia w Rosji jest szczególnie dwuznaczne, ponieważ cenzura rządowa zniekształca informacje, które mogą stanowić podstawę oceny jakości życia. Badania, na podstawie których opierały się tegoroczne rankingi szczęścia, zostały przeprowadzone na długo przed inwazją. Ukraina i Rosja znajdują się w dolnej połowie światowego rankingu szczęścia w raporcie 2022, z Ukrainą na miejscu 98 i Rosją na miejscu 80.

Ranking World Happiness Report 2022

  1. Finlandia
  2. Dania
  3. Islandia
  4. Szwajcaria
  5. Holandia
  6. Luksemburg
  7. Szwecja
  8. Norwegia
  9. Izrael
  10. Nowa Zelandia