Tomasz Augustyn

Jak co roku o tej porze roku bezrobocie w województwie zachodniopomorskim przebiło barierę 7 procent.

Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2024 roku wyniosła 42 499 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 2 790 osób (7,0%), a w porównaniu ze styczniem 2023 roku jest wyższa o 55 osób (0,1%). Tego rodzaju wzrost jest zjawiskiem mającym miejsce standardowo w miesiącach zimowych w związku z mniejsza podażą prac sezonowych.

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim – styczeń 2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Pomimo opisanego wzrostu bezrobocia w województwie zachodniopomorskim obiektywnie brakuje rąk do pracy. Tak przynajmniej wynika choćby z najnowszego badania “Barometru Zawodów” na 2024 rok. Według ekspertów rynek zatrudnienia w tej części kraju znajduje się w stosunkowej równowadze pomiędzy popytem na pracownika a liczbą dostępnych kandydatów. Eksperci nie prognozują nadmiaru kandydatów w żadnej z branż. To dobra wiadomość dla pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Niedobory rąk do pracy są jednak widoczne już dziś, m.in. w przemyśle, budownictwie czy motoryzacji. Nie jest to nowa sytuacja. Nie tylko w tej części kraju już od lat występuje głęboki deficyt fachowców technicznych. Szukając pracy w województwie zachodniopomorskim, warto dziś zwrócić uwagę również na oferty z branży transportu i gospodarki magazynowej. W tym sektorze zapotrzebowanie na pracowników jest niezmiernie wysokie, a oferowane zarobki nieustannie wzrastają i to relatywnie szybko. Branża dynamicznie się rozwija i to pomimo kryzysu ekonomicznego.

Według wstępnych danych na dzień 5 lutego 2024 roku w urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego od 24 lutego 2022 roku zarejestrowano 4 535 obywateli Ukrainy, w tym w ramach udzielonej pomocy związanej z konfliktem zbrojnym 3 662 osoby. W województwie zachodniopomorskim do 5 lutego 2024 roku 65 090 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie na mocy specustawy.