Andrzej Pieśla

Nieznacznie maleje bezrobocie na Pomorzu Zachodnim 

Według wstępnych danych publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2021 roku wyniosła 43 257 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 460 osób (1,1%), a w porównaniu z listopadem 2020 roku jest niższa o 7 193 osoby (14,3%). Z ostatniego oficjalnego komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w październiku 2021 r. wyniosła 7,1% wobec 7,9% rok wcześniej. Bezrobocie w regionie na koniec listopada 2021 roku może wynieść 7,0%.

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim – listopad 2021

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Według GUS w poszczególnych województwach stopa bezrobocia kształtowała się od 3,2% w wielkopolskim do 8,6% w warmińsko-mazurskim. Dla województwa zachodniopomorskiego wartość wskaźnika wynosiła 7,1%. We wszystkich województwach natężenie bezrobocia było mniejsze niż w poprzednim miesiącu (w granicach 0,2–0,1 p. proc.) oraz niż przed rokiem (w tym najbardziej obniżyła się stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim – o 1,2 p. proc.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego stan w końcu października 2021 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

 

Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego październik 2021 r. do października 2020 r

Źródło: Główny Urząd Statystyczny