Andrzej Pieśla

Meklemburgia – Pomrze Przednie odczuwa konsekwencje pandemii dla rynku pracy, choć w  całych Niemczech bezrobocie w lutym wzrosło tylko nieznacznie.

Według Federalnej Agencji Pracy, w całych Niemczech w lutym bez pracy było 2,9 mln osób, czyli o 4 tysiące więcej niż w styczniu. Rok temu, na początku pandemii w lutym 2020 roku bezrobotnych było o 509 000 mniej niż obecnie. Stopa bezrobocia pozostała w lutym na niezmienionym poziomie 6,3 %. W „normalnych” latach w tym okresie roku bezrobocie nieznacznie spadło po wygaszaniu negatywnych skutków zimy dla gospodarki.

Tym razem w Dolnej Saksonii – największym regionie północnych Niemiec zimowa spowolnienie utrzymuje się. Według danych agencji zatrudnienia bez pracy pozostaje 269 000 osób, czyli o 2 tysiące (0,7 %) więcej w porównaniu ze styczniem oraz około 41 000 (18 %) więcej w porównaniu z lutym 2020 roku. Stopa bezrobocia w Dolnej Saksonii utrzymuje się na poziomie 6,1 %. W Szlezwiku-Holsztynie jest prawie 15 000 bezrobotnych więcej niż rok temu, pracy szuka 99,900 osób, a stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 6,3 % – o 0,9 punktu procentowego więcej niż w lutym 2020 roku. W Hamburgu liczba bezrobotnych pozostała w lutym niemal na tym samym poziomie co przed miesiącem. Stopa bezrobocia w hanzeatyckim mieście wynosi 8,1 %. Z kolei w Meklemburgi – Pomorzu Przednim wynosi ona obecnie 8,7 %. Liczba bezrobotnych w landzie wzrosła o 900 od stycznia do lutego do poziomu 71 600 osób. Stopa bezrobocia jest o 0,1 punktu wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Stoa bezrobocia w półocnoniemieckich landach na tle całego kraju (2008 – 2021)

Źródło: NDR, Federalny Urząd Statystyczny

W lutym około 1100 firm w Meklemburgii – Pomorzu Przednim zgłosiło krótki czas pracy dla 11 600 pracowników. podczas gdy w styczniu to rozwiązanie stosowało 2300 zakładów zatrudniających łącznie  19,600 pracowników. W listopadzie obejmowało ono 37,900 pracowników w 5700 zakładach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, głównie z sektora handlu detalicznego, hotelarstwa i opieki zdrowotnej. To właśnie sektory najboleśniej odczuwają w landzie skutki pandemii.

Cały ubiegły rok dla niemieckiego rynku pracy przyniósł gwałtowną zmianę. Po 14 latach stałego wzrostu liczba osób zatrudnionych w Niemczech po raz pierwszy spadła, a średnio 44,8 mln osób  miało pracę lub było samozatrudnionych. To o 1,1 % mniej niż w 2019 roku i o 0,2 % mniej niż w 2018. Znacząco wzrosła liczba bezrobotnych – o 34,5 %, do 1,85 mln osób. Według statystyk likwidowano w szczególności miejsca pracy bez stałych umów, a pracownicy na etatach ze świadczeniami socjalnymi pracowali w skróconym wymiarze czasu pracy. Jeszcze bardziej, bo do 4 mln, spadła liczba osób samozatrudnionych i pracujących dorywczo w rodzinnym biznesie. W sektorze usług, liczba pracowników spadła najwyraźniej w handlu detalicznym, transporcie i hotelarstwie (o 2,0 %) oraz u usługodawców przemysłowych, często korzystających z pracowników tymczasowych (o 2,5 %).