Andrzej Pieśla

Bezrobotnych jest nieco ponad 40 tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Na koniec stycznia stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,4%. W przekroju regionalnym najwyższe było na Mazowszu (w obszarze poza Warszawą) i na Podkarpaciu, tam liczyło 9% i więcej, niewiele mniejsze na Warmii i Mazurach oraz w województwie świętokrzyskim. Na Pomorzu Zachodnim wyniosło 7,1% (jako bezrobotni zarejestrowanych było 42,4 tysiąca osób), najniższy poziom bezrobocia zarejestrowano w Warszawie (2,1%) i w Wielkopolsce (3,2%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wśród powiatów o najwyższym bezrobociu w czołówce znajdują się obszary z Mazowsza, Podkarpacia oraz województwa warmińsko – mazurskiego. W powiecie szydłowieckim położonym między Radomiem a Skarżyskiem – Kamienną przekraczało poziom 25,3%, wyższe niż 20% było też w powiecie brzozowskim położonym na wschód od Krosna i na północ od Sanoka. Spoza trzech wspomnianych regionów najwyższa pozycję w rankingu powiatów o wysokim bezrobociu zajmował powiat białogardzki (16,8%, 2,5 tysiąca bezrobotnych, pozycja 10. wspólnie z powiatem kętrzyńskim), dwie lokaty niżej z bezrobociem na poziomie 16,4% plasowały się powiaty choszczeński i łobeski, na pozycji 23. – powiat szczecinecki (14,9%), na 28. – kamieński, sławieński i świdwiński (14,1%). W Poznaniu, powiecie poznańskim i w Katowicach poziom bezrobocia wynosił 1,1%. Najbliżej czołówki rankingu z grona powiatów Pomorza Zachodniego był kołobrzeski (21. pozycja, 2,5 % bezrobocia), policki (41. pozycja, 3,3%) oraz miasto Szczecin (66. pozycja, 3,8%). Spośród stolic województw Szczecin zdystansował w tej klasyfikacji jedynie Rzeszów (4,2%), Lublin (4,5%), Łódź (4,6%, tyle samo co Koszalin i Świnoujście), Kielce (4,9%) i Białystok (5,4%).