Andrzej Pieśla

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Dzięki rozdzielonym środkom – łącznie to 270 tysięcy złotych – realizowane będą przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne na terenie całego województwa, wśród nich wiele z długoletnią, bogatą tradycją.

Kwotę 20 tysięcy złotych przyznano Stowarzyszeniu Ińskie Lato Filmowe na realizację 47. Edycji festiwalu o tej samej nazwie, imprezy trwale wpisanej w pejzaż regionu. Taką sama kwotą samorząd wspiera Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Navigare” organizujące wydarzenie pod nazwą Wspólne Brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & To tu to tam. Po 15 tysięcy złotych otrzymają: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej (organizator XI Letniego Festiwalu Wędrownego Na Gotyckim Szlaku), Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta” (dotacja na przeprowadzenie Warsztatów Archeologii Eksperymentalnej w ramach promocji XXVI Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie), Stowarzyszenie Edukacyjno-społeczno-kulturalne „Teatr Brama” (na otwarcie nowej siedziby Teatru Brama – „Rampa Kultura” w ramach Festiwali Bramat i Łaknienia), Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (jako organizator innej prestiżowej imprezy filmowej – 17. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja) Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART. (na 50. jubileuszowy festiwal FAMA) oraz Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany (na wydarzenie pod nazwą IV Spotkanie z Historią Pomorza Zachodniego oraz Turniej PLWR w Szczecinie). Inne wsparte samorządową dotację wydarenia, to m.in. Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu, XII Festiwal Reggaenwalde, XXV Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej i XXIII Dni Kultury Ukraińskiej –  Razem w Szczecinie, czy też Good Vibe Festival 2020.