Andrzej Pieśla

Jak drogim krajem jest Polska? To istotne pytanie w perspektywie decyzji o wyborze kierunku wakacyjnego wyjazdu. Być może informacje europejskiej agencji statystycznej okażą się tu pomocne.

Eurostat udostępnił przejrzyste zestawienie średnich wartości cen w wybranych kategoriach wydatków dla krajów Unii. Jeśli skupić się na pozycjach istotnych z punktu widzenia turystów, to wciąż lepiej wydawać pieniądze w Polsce. Rekreacja, noclegi, transport czy też żywność w naszym kraju wciąż należą do najtańszych.

Ceny w Polsce w wybranych kategoriach w porównaniu do średniej unijnej oraz najtańszych i najdroższych krajów w Europie.

Źródło: Eurostat

Najniższe koszty ponoszą Polacy w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych – to średnio 46 % średniej unijnej i najmniej wśród badanych 27 państw. Najdroższe zaś według podanych kryteriów są w Polsce ubrania i obuwie, przeciętnie to 91,2 % unijnej średniej, co daje Polsce 23 miejsce w Unii Europejskiej. W przypadku cen w restauracjach i hotelach zajmujemy miejsce 21. jednak przy nieco niższym udziale w średniej europejskiej (75,5%).

Porównywarka dostępna jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20200619-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F