Tomasz Augustyn

Jakie jest znaczenie pogranicza i Szczecina jako miejsca spotkania losów i wysiłków na rzecz przyszłości dwóch mieszkających po sąsiedzku narodów? Będzie o tym mowa podczas nadchodzącej 5. edycji Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.   

Budowanie świadomości roli Szczecina jako ośrodka transgranicznego to zarówno czynnik budowania jego tożsamości i odzyskiwania pamięci, jak i działanie na wskroś miastotwórcze. Stolica Pomorza Zachodniego dzięki wysiłkom w tym kierunku ma szansę uzyskiwania należnej jej rangi pomostu między Polską i Niemcami. Z tej perspektywy należy patrzeć na zbliżające się wydarzenie.

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie organizowane są od roku 2016. Ich idea polega na ukazywaniu pozycji i roli Szczecina w kontekście transgranicznej współpracy z niemieckimi miastami. W tym roku szczególny kontekst dla imprezy stanowi 30 rocznica podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Tegoroczne Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpocznie w dniu 20 października konferencja inauguracyjna w Willi Lentza. Jej tematem będzie współpraca interdyscyplinarna jako czynnik determinujący przyszłość dobrego sąsiedztwa, znajdująca wyraz w relacjach międzynarodowych, kulturze i edukacji. Tego samego dnia w budynku filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 dr Tomasz Ślepowroński wygłosi wykład “Praca przymusowa na Pomorzu podczas II wojny światowej”. Będzie to wydarzenie realizowane w ramach projektu “Pomerania incognita” popularyzującego historię Pomorza od pradziejów po wiek XX. Partnerami przedsięwzięcia są Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Ścieżkami Pomorza. Jego transmisja online zostanie przeprowadzona na profilu facebookowym biblioteki.

W kolejnym dniu 21 października odbędzie się Konferencja Transgraniczna „Zrównoważony rynek pracy w ujęciu transgranicznym – wybrane aspekty prawa pracy”, Polsko-Niemiecka Konferencja logistyczna i e-commerce (organizowana przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową), 3. Warsztat Międzykulturowy dla rodziców dzieci w ramach projektu Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania. Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce w przestrzeni wirtualnej. Wieczorem w Domu Kultury 13 Muz przy pl. Żołnierza Polskiego 2 zaplanowano prezentację współpracy między DK 13 Muz a ośrodkiem Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) Hirschluch w ramach wymiany młodzieżowej podczas polsko-niemiecko-ukraińskich warsztatów artystycznych Werkwoche. W piątek 22 października w Sali Herberta w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej 15/16 odbędzie się wieczór autorski Timma Stütza oraz prezentacja książek „Der Winnetou kannte” i „Die Kinder Manitus”.