Andrzej Pieśla

Profesor dr hab. Michael North z Instytutu Historycznego Uniwersytetu im. Arzta Moritza Arndta w Greifswaldzie otrzyma w tym roku tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor North specjalizuje się w badaniach z dziedziny wymiany gospodarczej i artystycznej w regionie Morza Północnego i Bałtyku. Jest autorem wielu monografii autorskich oraz redaktorem prac zbiorowych z dziedziny historii ekonomii i kultury. W 1979 roku obronił doktorat na podstawie pracy poświęconej badaniom porównawczym nad dobrami domeny pruskiej w II połowie XVI i I połowie XVII wieku. W 1988 r. habilitował się na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii na podstawie rozprawy – studium obiegu pieniądza i cykli koniunkturalnych w południowym rejonie Morza Bałtyckiego na przełomie epoki nowożytnej. Od 1982 do 1994 był kuratorem w Muzeum Historii Hamburga i w muzeum uniwersyteckim w Kilonii, ponadto w latach 1989-1994 wykładał historię średniowieczną i nowożytną na uniwersytecie kilońskim, był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Bielefeld i Rostoku. W 1995 r. został profesorem powszechnej historii nowożytnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu im. Arzta Moritza Arndta w Greifswaldzie. Na tej uczelni od 2002 r. piastuje funkcję przewodniczącego szkół doktorskich. W latach 2007-2010 r. był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej uniwersytetu w Greifswaldzie.

Z Uniwersytetem Szczecińskim profesor North jest związany przez długoletnie kontakty z badaczami z Instytutu Historycznego. Publikował w wydawanym przez Uniwersytet Szczeciński „Przeglądzie Zachodniopomorskim”. Ceremonia nadania mu tytułu Doktora Honoris Causa szczecińskiej uczelni odbędzie się 9 lipca 2020 roku o godz. 11.00 w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Adama Mickiewicza 16a. W związku z pandemią COVIV-19 uroczystość będzie miała charakter zamknięty i wezmą w niej udział wyłącznie zaproszeni goście. W jej trakcie profesor Michaela North wygłosi wykład pt. Wymiana kulturowa w regionie Bałtyku.