Andrzej Pieśla

Przez dekadę ziemia orna na Pomorzu Zachodnim podrożała o 2 400 euro, w Wielkopolsce – o prawie 8 000.

Według danych Eurostatu wśród 21 krajów UE, dla których dostępne są dane dotyczące roku 2022, cena 1 hektara gruntów ornych wahała się od najniższej średniej wynoszącej 3 700 euro w Chorwacji do średnio 233 230 euro na Malcie. Dane dotyczące Malty odzwierciedlają ograniczoną dostępność gruntów rolnych i presję na alternatywne sposoby ich wykorzystania, co skutkuje wyższymi cenami niż w innych państwach członkowskich.

W trzech krajach UE występowały szczególnie duże regionalne zróżnicowania cen gruntów za 1 hektar gruntów ornych. W Holandii ceny wahały się od 66 051 euro we Fryzji do 150 644 euro we Flevoland, przy średniej krajowej wynoszącej 85 431 euro za hektar. W Grecji ceny wahały się od 6 290 euro w Dytiki Ellada do 84 820 euro w Attiki, przy średniej krajowej wynoszącej 13 571 euro za hektar. W Hiszpanii ceny wahały się od 4 906 euro w Estremadurze do 83 299 euro na Wyspach Kanaryjskich, przy średniej krajowej wynoszącej 10 263 euro za hektar. Najtańszymi regionami, w których można kupić 1 hektar gruntów ornych w 2022 r., były Övre Norrland (średnio 2041 euro) i Mellersta Norrland (2437 euro) w Szwecji.

W Polsce średnia cena hektara gruntów ornych w roku 2022 wynosiła 12 673 euro. W Wielkopolsce płacono 16 648 euro za hektar, a w województwie zachodniopomorskim – 7 211 euro. Zbliżony do Pomorza Zachodniego – choć nieco wyższy – poziom cen gruntów ornych notowano także w województwach lubuskim, podkarpackim i w Warszawie. Od roku 2013 w skali kraju wartość tego rodzajów gruntów wzrosła o 100 procent, przy czym na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim wzrost wartości wynosił odpowiednio 43 i 50 procent, w Wielkopolsce – 90 procent, a najwyższy był w województwie lubelskim (139 procent), warmińsko – mazurskim (128 procent) oraz podlaskim (115 procent).