Ludzka pasja i przedsiębiorczość zmienia świat. To z niej wyrastają firmy, inwestycje, wsparcie potrzebujących, aktywność społeczna, życie kultury i budynki. Polska staje się lepszym miejscem do życia, czymś więcej niż słowa, naszym dziełem i zobowiązaniem. Taki jest nasz region. Tacy jesteśmy my sami, kiedy wystarcza nam odwagi i woli współpracy z innymi i działania dla innych.

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest klastrem badawczo-rozwojowym skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego oraz z innych części Polski w ramach nowobudowanych łańcuchów wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych związanych z tzw. zieloną chemią, prowadzając tym samym do większej aktywności innowacyjnej jej członków na rynku polskim i zagranicznym. Działa w formule Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zarejestrowanego w 2007 roku. Działalność klastra polega przede wszystkim na kojarzeniu działań biznesowych z najnowszymi osiągnięciami nauki, w celu zwiększenia efektywności wdrożeń w firmach i nie tylko. Duże zainteresowanie polskich i zagranicznych kontrahentów wynikami komercjalizacji prac  klastra, jak i pracami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, przyczynia się do nieustannego rozwoju zaplecza naukowo – technologicznego. Jako jeden z nielicznych Klastrów w Polsce „Zielona Chemia” realizuje widoczne działania internacjonalistyczne dla członków oraz firm zaprzyjaźnionych w postaci odbywających się licznych misji gospodarczych, wizyt studyjnych czy wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi firmami z zagranicy.

Zielona Chemia kojarzy biznes z nauką, co owocuje wdrożeniami opracowanych na uczelniach koncepcji w przemyśle. Warto tutaj zauważyć, że w latach 2010-2015 dzięki otrzymanym dofinansowaniom do poszczególnych projektów Klaster pozyskał na działalność kwotę biską 6,5 mln PLN. Daje to duży potencjał na działania biznesowe oraz badawcze, jak również umożliwia działania internacjonalizacyjne. Rok 2015 Klaster zamknął obrotami blisko 530 tyś. PLN, co pozwoliło mu w znacznym stopniu realizować postawione cele i działania strategiczne, które zostały zawarte w „Strategii Klastra do 2022 roku”. Klaster Chemiczny dzięki prowadzonym inicjatywom i działaniom na rzecz łączenia nauki i biznesu we wspólnych działaniach projektowo-badawczych uzyskał w październiku 2015 r. tytuł Krajowego Klastra Kluczowego (jako jeden z siedmiu Klastrów w Polsce, a jedyny z woj. zachodniopomorskiego i zachodniej części Polski), nadany przez Ministra Gospodarki RP.

zielonachemia.eu/


Towarzystwo Okrętowe

Towarzystwo Okrętowe  to związek przedsiębiorców lobbujący na rzecz przemysłu okrętowego. Przedsiębiorcy utworzyli ten podmiot, aby razem znaczyć więcej w naszym regionie i być poważnym partnerem do rozmów zarówno ze szczecińską Morską Stocznią Remontową Gryfia jak i Ministerstwem Gospodarki Morskiej. Skupia blisko 30 firm z branży okrętowej ze Szczecina i okolic tworzy Towarzystwo wspiera je w szczególności w zakresie wspólnych starań się o nowe kontrakty. Firmy skupione w Towarzystwie zatrudniają około 600 osób.

okrętowcy.pl


Związek Portów i Przystani Jachtowych

Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego to instytucja zrzeszająca około 30 partnerów – operatorów przystani na Szlaku, głównie jednostek samorządu oraz marin o różnym statusie.
Realizacja inicjatyw związku umożliwia pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje transgraniczny charakter szlaku, jego naturalne powiązanie z europejską siecią śródlądowych i morskich dróg wodnych. Sieć tych dróg wodnych to sektor niezwykle ważny dla przyszłości Pomorza Zachodniego, co wynika z danych statystycznych, stawianych diagnoz i prowadzonej polityki rozwoju regionu.

Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego koncentruje się teraz na działaniach promocyjnych. Bierze udział we wszystkich większych targach i wydarzeniach żeglarskich w Düsseldorfie, Hamburgu, Berlinie, a w kraju – w Łodzi czy Warszawie. Dociera bezpośrednio do zainteresowanych, rozmawiajac z nimi, przybliżając warunki na szlaku, zagrożenia, udzielać praktycznych rad. Szereg wspomaganych przez LOT imprez, jak Bakista Cup, 50. Etapowe Regaty Turystyczne po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim czy Międzynarodowy Zlot Motorowodniaków w Gryfinie pomaga gminom unieść koszty tych przedsięwzięć i odczuć korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu. Duże znaczenie ma oficjalny lobbing na rzecz rozwoju szlaku, pozyskiwanie patronów medialnych, nowoczesny portal, oznakowanie przystani, a także rozwijanie programów lojalnościowych, zniżek dla żeglarzy korzystających ze szlaku, a w końcu certyfikacja marin i odznaczanie potwierdzającymi jakość „bursztynowymi kotwicami”.

marinas.pl