Tworzenie strategii i poszukiwanie przestrzeni rozwoju to szczególnie ważne wyzwanie dla polityki regionalnej i lokalnej we współczesnej Polsce. Potrzebujemy wymyślić siebie na nowo. Tym bardziej – trzeba to zrobić mądrze, w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania.

Dysponujemy bogatym teoretycznym i praktycznym przygotowaniem do wspierania osób i instytucji podejmujących ukierunkowane działania rozwojowe, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Instytut Studiów Regionalnych skupia osoby, które brały wiodący udział w pracach na rzecz programowania i wdrażania strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, strategii rozwoju turystyki w regionie, tworzeniu licznych lokalnych i sektorowych dokumentów strategicznych, studiów wykonalności dla licznych projektów budowy i modernizacji portów jachtowych, wdrażania systemu monitoringu sytuacji społeczno – ekonomicznej. Od wielu lat realizujemy działania w zakresie rozwoju planowania strategicznego, przygotowania i wdrażania inwestycji, budowy, zarządzania i promocji infrastruktury żeglarskiej. Uczestniczyliśmy we wprowadzeniu w życie projekt budowy Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego z inwestycjami infrastrukturalnymi na kwotę blisko 300 milionów złotych i wieloletnim programem promocyjnym. Nasze środowisko przez lata organizowało kolejne edycje Waterfront Forum w dużej mierze poświęconego rozwoju potencjału miast nadwodnych, szlaków wodnych i infrastruktury turystycznej oraz usługowej wokół nich skupionej. Na nasz dorobek składa się organizacja kilkudziesięciu ekspozycji targowych, organizacja konferencji, wizyt studyjnych, działań wydawniczych, programów transgranicznych, różnorodne formy współpracy z administracją, biznesem i partnerami społecznymi. Mamy na koncie opracowania i publikacje z tego zakresu.  

Mamy głęboką wiedzę o mechanizmach i realiach przygotowania i wdrażania mechanizmów rozwoju. Pragniemy się nią z Państwem dzielić i wspólnie szukać nowych, efektywnych rozwiązań i ciekawych projektów.

W tym dziale zamieszczamy informacje o realizowanych przez Instytut inicjatywach, projektach rozwojowych, w których uczestniczy i wdrażanych rozwiązaniach z dziedziny programowania strategicznego. Nasza wiedza stale się poszerza aby lepiej służyć regionowi i partnerom gotowym na rozwój.

Planowanie strategiczne w praktyce: