Franziska Giffey: „Wspólnie możemy stać się wiodącym regionem europejskim”

Rozmowa z Franziską Giffey, Senator ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich kraju związkowego Berlin.