Gendźwiłł: Mocne państwo może być zdecentralizowane

Więcej argumentów przemawia za tym, że to rozproszenie władzy powoduje, że państwo jest bardziej odporne na zagrożenia. Częściowo widać to teraz w Ukrainie