Andrzej Pieśla

Pomorze Zachodnie wciąż pozostaje regionem o jednej z niższych w skali kraju wartości dostępności transportowej i nasycenia drogami szybkiego ruchu. Inaczej niż w innych państwach Unii Europejskiej na sytuację w tym względzie nie wpływa nawet bliskość portu morskiego. Cała Polska ma zresztą w tym obszarze wciąż wiele do zrobienia. Świadczą o tym dane publikowane przez Eurostat.

Porównanie długości autostrad z obszarem regionów dobrze oddaje stan rozwoju infrastruktury autostrad i dróg szybkiego ruchu. Niektóre z największych zagęszczeń autostrad można znaleźć wokół stolic europejskich i innych dużych miast, w dużych ośrodkach przemysłowych, a także wokół dużych portów morskich.

Większość europejskich stolic i dużych miast otoczonych jest pierścieniem autostrad, aby zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na transport drogowy pochodzący z tych obszarów metropolitalnych. W rezultacie gęstą sieć autostrad można znaleźć (dane pochodzą z roku 2018) wokół stolic, takich jak Budapeszt (120 km na 1000 km2), Wiedeń (109 km na 1000 km2), Madryt (96 km na 1000 km2), Praga i Berlin (oba 91 km na 1000 km2). Ponieważ autostrady są zazwyczaj skoncentrowane w pierścieniu w pobliżu miast, gęstość autostrad często zmniejsza się wraz z wielkością obszaru. Na przykład gęstość autostrad zgłoszona dla stosunkowo małego regionu Wiednia jest wyższa, niż dla znacznie większego regionu Île-de-France, mimo że sieć autostrad w Paryżu jest większa jako taka. Inne gęsto zaludnione regiony o dużej gęstości autostrad obejmują region Randstad w zachodniej części Holandii: Holandia Południowa (127 km na 1000 km2), Utrecht (125 km na 1000 km2) i Holandia Północna (108 km na 1000 km2) .

Wysokie zagęszczenia autostrad występują również w pobliżu głównych portów morskich Europy Północnej: zagęszczenia autostrad w regionach Bremy (205 km na 1000 km2) z portem Bremerhaven, Zuid-Holland z portem Rotterdam (127 km na 1000 km2) i Hamburga (114 km na 1000 km2) należą do najwyższych ze wszystkich regionów europejskich. Innym powodem dużej gęstości sieci autostrad w niektórych krajach Europy Środkowej (takich jak Niemcy) jest proporcjonalnie duży wolumen tranzytowego ruchu towarowego.

Gęstość autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie (w kilometrach na 1000 km2 powierzchni, dane za 2018 rok)

Źródło: Eurostat

Gęstość autostrad na wyspach jest na ogół niska, ponieważ na wyspy nie można dojechać bezpośrednio drogą. Zamiast tego polegają one na transporcie morskim lub lotniczym. Mimo to gęstość autostrad Wysp Kanaryjskich wydaje się stosunkowo wysoka i wynosi 37 km na 1000 km².

W Polsce gęstość autostrad od roku 2014 do 2018 – w okresie objętym analiza – utrzymuje się na stałym poziomie. W skali kraju wynosi 5 km/1000 km2. przy czym w przypadku Pomorza Zachodniego ma 1000 km2 powierzchni przypada 1 kilometr autostrady, w województwie pomorskim są to 4 kilometry, w województwie lubuskim 6 kilometrów, w Małopolsce – 10, na Dolnym Śląsku – 11, a na Śląsku – 14 kilometrów.