Andrzej Pieśla

Już ponad 5 miliardów złotych sięgnęła rządowa pomoc dla zachodniopomorskich przedsiębiorców i pracowników przeznaczona na ochronę gospodarki i miejsc pracy przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

W ramach tarczy antykryzysowej do regionu trafiło wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzenia  ponad 100 tys. pracowników, o łącznej wartości blisko pół miliarda złotych. Dalsze 436 mln zł trafiło do ponad 87 tys. mikroprzedsiębiorców w ramach pożyczek. Wartość świadczeń postojowych i dodatków solidarnościowych wynosi 235 mln zł, a zwolnień i ulg w ramach składek na ZUS ponad 690 mln zł. Subwencje dla przedsiębiorstw z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej wyniosły przeszło 2 mld 153 mln zł.

Ponad 991 mln zł to wartość programów pomocowych Banku Gospodarstwa Krajowego na Pomorzu Zachodnim, a największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się gwarancje kredytowe dla firm.