Tekst został opublikowany w portalu ośrodka Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik: https://internationalepolitik.de/de/teamplay-als-globalstrategie?_ga=2.75966108.804210109.1704199181-1630920119.1703068811

Roderick Parkes

Niemcy potrzebują partnerów, aby prowadzić skuteczną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Jednak rząd federalny nie zrozumiał jeszcze, w jaki sposób musi działać jako „siła zespołowa” stosując pięć konkretnych zasad.

Kluczem do opanowania następnej dekady jest to, czy Niemcom uda się wybrać i wesprzeć właściwych partnerów. Partnerstwa to doskonały sposób na kształtowanie przyszłości: są narzędziem budowana odporności, które pozwala amortyzować wstrząsy zewnętrzne, zapobiegać niekorzystnym wydarzeniom i rozwijać twórczą siłę do rozwiązywania problemów globalnych i ustanawiania porządku międzynarodowego. Wybór partnerów zmusza także do dokładnego przemyślenia, jakie cele chcemy wspólnie osiągnąć i o co toczy się gra.

Jednak od lutego 2022 r. Niemcy są postrzegane jako partner nierzetelny – mający dobre intencje, ale powolny i samolubny. Głównym powodem jest – i tu tkwi ironia – że ma niemal obsesję na punkcie swoich partnerów i tego, co myślą. Czasami wydaje się, że niemieccy politycy w Berlinie nieustannie dyskutują, czego partnerzy tacy jak Francja i USA oczekują od Niemiec, jak dziwnie zachowują się ci partnerzy na arenie międzynarodowej i co wyróżnia Niemcy od nich.

Krótko mówiąc: Niemcy rozmawiają o swoich najbliższych partnerach, a nie z nimi. To przepis na unilateralizm, impas w sojuszu i wzajemną niechęć.

Obecny rząd jest pełen reformatorów, przynajmniej w porównaniu z poprzednimi. Chcą oni przyczynić się do stworzenia świata, który jest bardziej sprawiedliwy, bardziej włączający i zdolny do zbiorowego działania. Uznali, że Niemcy mogą to osiągnąć jedynie poprzez rozszerzenie grona swoich partnerów poza NATO i UE. Istnieją jednak zasadnicze różnice zdań na temat ścieżek i celów.

Niektórzy chcą połączyć siły z „globalnym Zachodem”, aby przejść próbę sił z Chinami i Rosją, jako wstęp do ekspansji porządku liberalnego. Inni skupiają się na dywersyfikacji z dala od USA i zwróceniu się w stronę Globalnego Południa, zachowując jednocześnie swoich europejskich partnerów. Podział ten sięga skrajności: kanclerz Olaf Scholz i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock chcą coś zmienić, ale różnią się poglądami i stylem. Jedna osoba przyjęła z książek interpretację Globalnego Południa, która przekonuje go o potrzebie dywersyfikacji. Drugi woli odwoływać się do emocjonalnej koncepcji sojuszu.

Oboje mówią, wprost lub pośrednio, o Niemczech jako o „sile zespołowej”, nie zastanawiając się nad tym podejściem. Gdyby Niemcy poważnie potraktowały swoje powołanie do roli „siły zespołowej”, wyraźnie rozpoznałyby, kim są ich niezastąpieni partnerzy i jak wysoka jest stawka, aby zapewnić zwycięstwo ich własnej drużynie. Zamiast odwoływać się do emocji, skupialiby się na podstawowych interesach, które jednoczą odnoszący sukcesy zespół. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na pięć następujących punktów.
Zwycięzcy ustalają zasady

Po pierwsze: Scholz i Baerbock prawdopodobnie zbledliby na myśl, że stosunki międzynarodowe to tylko gra. Tego typu języka ostatni raz używano w XIX wieku przy omawianiu Wielkiej Gry. Jest mało prawdopodobne, aby Niemcy chciały powrócić do czasów amatorskich wielkich mocarstw, kiedy Europejczycy rywalizowali o kontrolę nad kontynentem eurazjatyckim, a tym samym nad światem. Zamiast tego Scholz i Baerbock powiedzieliby, że mamy porządek międzynarodowy oparty na zasadach, który może uczynić każdego zwycięzcą, i że musimy go zachować, namawiając inne kraje do poparcia Karty Narodów Zjednoczonych.

Tak naprawdę zarówno Scholz, jak i Baerbock, używając języka „gry zespołowej”, odnoszą się do zupełnie innej rzeczywistości: tutaj ponownie wszystko kręci się wokół gry i procesu, a gracze wymyślają zasady dopiero po ich zakończeniu. Rzeczywiście istnieje tu analogia do XIX wieku – był to czas, kiedy ludzie byli dość zrelaksowani w związku z brakiem twardych i szybkich zasad w rywalizacji. Był to czas, kiedy piłka nożna wciąż była często krwawą bitwą, a w krykieta nie grało się tak jak w krykieta – to znaczy zanim rozpoczęła się kodyfikacja, a nawet profesjonalizacja gry. Główną nagrodą w „Wielkiej Grze” była możliwość samodzielnego ustalenia zasad. Europejczycy byli świadomi możliwości, że pewnego dnia zostaną pokonani przez resztę świata w swojej własnej globalnej grze politycznej. Ale nawet wtedy gra nadal byłaby rozgrywana według europejskich zasad. Jest to nadal obecne w Chinach i USA.
Stara, nowa gra o sumie zerowej

Po drugie: Większość Niemców chce świata pokojowego, włączającego i sprawiedliwego. Kanclerz Scholz chce to osiągnąć zwracając się do przegranych na świecie: wysyła sygnały do ​​krajów całej Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, do ofiar historii nowożytnej, które z Europejczykami miały pierwsze doświadczenia z polityką siły, a obecnie są sceptyczni, czy USA zachowują się inaczej. Scholz próbuje zjednoczyć ten nowy i zróżnicowany zespół, dając jasno do zrozumienia, że ​​jego Niemcy są świadome, że inni Europejczycy czuja nostalgię za imperializmem, że Amerykanie są niewiele lepsi i że on jest od nich lepszy.

Odruch Scholza, chcącego grać w lidze harmonii, jest szlachetny: działają tu wszystkie krzepiące zasady „budowania zespołu”. Zapomina się przy tym, że na wielkoduszność można sobie pozwolić tylko wówczas, gdy już się zwyciężyło. Niestety, świat ponownie (lub nadal) jest uwięziony w grze o sumie zerowej, która kręci się wokół dużych graczy. Polityczny „moment mistrzostwa świata”, dotyczący tego, kto ustala porządek globalny, zdarza się tylko raz na sto lat. Wszystko spada na zwycięską drużynę, a przegrani być może będą musieli czekać pokolenia na rewanż. Bycie częścią zespołu może dawać poczucie komfortu, ale konkurencja na zewnątrz jest brutalna. Kto przegra, ten przegra naprawdę.
Działaj jak zwycięzca

Po trzecie: Kanclerzowi szczególnie zależy na zasygnalizowaniu Globalnemu Południu, że jest świadomy grzechów swojej drużyny z przeszłości – rozumie, że nie wszyscy w Azji, Afryce czy Ameryce Łacińskiej obawiają się powtórki zimnej wojny lub nawet zwycięstwa, jakie odniósłby Zachód. Jeśli prawidłowo zrozumiemy podtekst jego przemówienia przy ONZ z września 2023 r., postrzega on sposób, w jaki Zachód wygrał zimną wojnę poprzez zamachy stanu i tajne wojny, jako ciemną plamę na jego reputacji. A sądząc po czasie, gdy był ministrem finansów, Scholz uważa, że ​​w epoce postzimnowojennej Zachodowi nie udało się położyć kresu swojej nadreprezentacji w ONZ i instytucjach Bretton Woods. Wierzy, że naprawiając te grzechy może zbudować nowy zespół.

Jednakże publiczna skrucha nie jest odpowiednią metodą na przyciągnięcie nowych członków zespołu. To sukces, który inne kraje chcą naśladować. Mają pełną świadomość, że środki do sukcesu nie zawsze są tak szlachetne jak cele. Wiedzą też, że każdy klub, do którego warto dołączyć, zachowa swoje przywileje. Gdyby Niemcy i ich obecni członkowie zespołu zrzekli się miejsc w światowych instytucjach, byłby to tylko dowód na to, że ich recepta na przyszłość jest naiwna i nie mogą oczekiwać żadnej nagrody. Jeśli Niemcy chcą pozyskać nowych partnerów, muszą pokazać, że mają apetyt i zdolność do wygrywania na Ukrainie i wielu innych teatrach.
Każdy, kto przegra, udowadnia, że ​​jego obawy były słuszne

Po czwarte: Biorąc pod uwagę możliwość dojścia do władzy Donalda Trumpa (ponownie) lub Marine Le Pen, Scholz prawdopodobnie nadal utrzymywałby, że rozsądną polityką jest zabezpieczanie się przed USA lub Francją. Wierzy w „zmniejszanie ryzyka poprzez dywersyfikację”. Oznacza to, że chce wykorzystać reputację Niemiec jako powolnych i stabilnych i dotrzeć do krajów, które tęsknią za źródłem stabilności na świecie. Nie można oprzeć się podejrzeniu, że kanclerz w tajemnicy liczy na kogoś takiego jak Le Pen czy Trump tylko po to, by móc powiedzieć: „a nie mówiłem?” jako ten, który nie udzielił bezwarunkowego wsparcia USA ani nie utworzył tandemu z Francją.

Być może nawet ma rację – ale tylko dlatego, że Niemcom tak często udaje się spełnić swoje mroczne przepowiednie. Niemcy bardzo rzadko motywują swój zespół i proponują pozytywny program reform międzynarodowych. Aby zmotywować się do działania, uciekają się do gróźb i lęków. Odejście od status quo następuje dopiero wtedy, gdy stało się już całkowicie nie do utrzymania. A wychodzi na prowadzenie dopiero wtedy, gdy przekona się, że reszta zespołu jest niekompetentna. Innymi słowy: Niemcy dążą do świata, w którym Zachód i jego porządek są skazane na zagładę. Takie zachowanie ogromnie szkodzi szansom Zachodu i podsyca niemiecki sceptycyzm, który tak łatwo przychodzi wielu zwolennikom Trumpa i Le Pen. Niemcy muszą dowiedzieć się, jakich rezultatów chcą, a następnie nawiązać współpracę z podmiotami, które mogą pomóc w ich osiągnięciu.


Zostań „siłą zespołową”.

Po piąte: Niemiecka minister spraw zagranicznych próbowała nadać znaczenie terminowi „siła zespołowa”, być może dlatego, że wyczuwa, że ​​jest ono dobrze odbierane w kraju i za granicą. Jeśli jednak idea Niemiec jako gracza zespołowego cieszy się krajowym poparciem politycznym, dzieje się tak z innych powodów, niż w reszcie świata. W uszach niemieckich wyborców termin ten likwiduje część surowości, która w przeciwnym razie byłaby część władzy, a mianowicie konieczność jasnego artykułowania niemieckich interesów i wyjaśniania, w jaki sposób chcą je osiągnąć. W ten sposób rząd ten pozbawia się sensu swoich działań.

Niemcy dużo mówią o „zarządzaniu sieciowym” w sferze międzynarodowej; była to kluczowa obietnica koalicji. Rząd jednak ucieka od tego, co naprawdę oznacza tworzenie sieci kontaktów – koordynacja dźwigni wojskowych, dyplomatycznych i gospodarczych dla wspólnego celu. Niemcy chcą wdrożyć wszystkie poszczególne elementy „wielkiej strategii”, ale nie samą strategię ogólną. To musi się skończyć.

Wielka strategia polega na łączeniu środków (pieniędzy i umiejętności) z celami (pozytywnymi celami międzynarodowymi) i zastanawianiu się nad sposobami (opcjami i stylami) ich połączenia. Chodzi także o stworzenie dla obywateli i potencjalnych partnerów silnej narracji narodowej, która wyjaśniałaby, za czym opowiadają się Niemcy i dokąd zmierzają.

„Siła zespołowa” to tylko inna nazwa ogólnej niemieckiej strategii i jest najlepszym sposobem stawienia czoła niepewnej przyszłości.