Andrzej Pieśla

Mieszkańcy niektórych polskich województw są obłożeni ograniczeniami we wjeździe do Niemiec. Na razie nie dotyczy to Pomorza Zachodniego.

Ograniczenie odnosi się do województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Odpowiedzialny za zwalczanie chorób zakaźnych w Niemczech Instytut im. Roberta Kocha rozszerzył na nie strefę zagrożenia koronawirusowego, której odwiedzanie pociąga za sobą konieczność odbycia kwarantanny. Takie same restrykcje RKI rozciągnął teraz także między innymi na Włochy, na razie na regiony Kampanii i Ligurii, oraz na całą kontynentalną Francję, całą Holandię i całą Słowację. Do uznanych już wcześniej za zagrożone szwajcarskich kantonów Genewa i Vaud dodano obecnie osiem kolejnych, w tym Zurych i Fryburg.

Według RKI, na Węgrzech poza terenem wysokiego ryzyka koronawirusowego, obejmującego od czwartku również komitat Veszprem, pozostają już tylko komitaty Bacs-Kiskun, Bekes, Fejer, Heves, Somogy, Tolna i Zala. W przypadku Wielkiej Brytanii za zagrożone uznano teraz także regiony East Midlands i West Midlands. W tym ostatnim położona jest druga co do wielkości brytyjska aglomeracja Birmingham.

Na zaktualizowanej liście znalazły się też po raz pierwszy niektóre jednostki terytorialne Finlandii (region Oesterbotten) oraz Szwecji (regiony Jaemtland, Sztokholm, Uppsala i Oerebro).