Tomasz Augustyn

Na rynki i do konsumentów stopniowo powraca optymizm. Polskie wyniki w dziedzinie handlu detalicznego na tle Unii Europejskiej są umiarkowanie korzystne.

Według szacunków Eurostatu w maju, kiedy państwa członkowskie zaczęły łagodzić środki ograniczające COVID-19, sezonowo skorygowany wolumen handlu detalicznego wzrósł w porównaniu do kwietnia o 17,8% w strefie euro i o 16,4% w całej Unii Europejskiej. W kwietniu wolumen ten spadł o 12,1% w strefie euro i o 11,4% w UE. Zarazem w maju br. w porównaniu z majem 2019 roku skorygowany wskaźnik sprzedaży detalicznej spadł o 5,1% w strefie euro i o 4,2% w UE.

Wielkość handlu detalicznego wzrosła w maju o 38,4% w przypadku paliw samochodowych, o 34,5% w przypadku produktów nieżywnościowych oraz o 2,2% w przypadku żywności, napojów i tytoniu. W skali całej Unii wielkość handlu detalicznego wzrosła o 31,9% w przypadku paliw samochodowych, o 30,2% w przypadku produktów nieżywnościowych oraz o 2,1% w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Należy zauważyć, że wolumen handlu detalicznego tekstyliami, odzieżą i obuwiem wzrósł o 147,0% w strefie euro i o 130,7% w UE.

Wielkość handlu detalicznego wzrosła we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane, z wyjątkiem Bułgarii, gdzie pozostały niezmienione. Najwyższe wzrosty odnotowano w Luksemburgu (28,6%), Francji (25,6%) i Austrii (23,3%). W Polsce wzrost ten wyniósł 10,1 %.

W strefie euro w maju br. w porównaniu z okresem sprzed roku wolumen handlu detalicznego spadł o 27,4% w przypadku paliw samochodowych i o 9,0% w przypadku produktów nieżywnościowych, podczas gdy obrót żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wzrósł o 4,9%. W całej UE wielkość handlu detalicznego spadła o 24,3% w przypadku paliw motoryzacyjnych i o 6,9% w przypadku produktów nieżywnościowych, podczas gdy w segmencie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 4,1%. Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy spadek odnotowano w Bułgarii (-20,4%), Luksemburgu (-19,7%) i Hiszpanii (-17,9%). Najwyższe wzrosty zaobserwowano w Niemczech (7,2%), Danii (6,6%) i Austrii (4,8%). W Polsce miał miejsce nieznaczny wzrost wynoszący 1,7%.

Poziom obrotów ogółem w handlu detalicznym w Unii Europejskich w stosunku do roku 2015

Źródło: EUROSTAT