Tomasz Augustyn

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r. wyniosło 6 883,96 zł (+13,5% r/r), w Szczecinie – 7139,10 zł.

W styczniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w Szczecinie 7139,10 zł i było o 3,4% niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 16,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W porównaniu z grudniem 2022 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 19,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 13,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,6%), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,3%), informacja i komunikacja (o 0,6%). Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,1%), przemysł (o 2,3%), budownictwo (o 1,8%).

W stosunku do stycznia 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 31,7%), przemysł (o 17,0%), administrowanie i działalność wspierająca (o 14,2%), informacja i komunikacja (o 14,2%), obsługa rynku nieruchomości (o 13,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 11,8%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,3%), budownictwo (o 6,9%).

Odchylenia względne (w %) przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r.

Źródło: GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 wyniosło 6857,89 zł, czyli rok do roku wzrosło o 13,9%, a w skali miesiąca – o 2,5%. W październiku 6687,92 zł (wzrost o 13%), we wrześniu -6687,77 zł, a w sierpniu 2022 -6578,98 zł.