Andrzej Pieśla

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otworzył pierwszą na Pomorzu Zachodnim Pracownię Badań i Certyfikacji EMC. Prowadzone w niej będą badania urządzeń i systemów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, pozwalające ocenić, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Pola elektromagnetyczne otaczają nas w codziennym życiu. Są one wykorzystywane w  działaniu telewizora, komputera, pralki, telefonów komórkowych, korzystają z nich także systemy energetyczne, telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, LTE, 5G, WiFi, IoT). Tak wiele funkcjonujących pól może na siebie zachodzić i wzajemnie oddziaływać stwarzając ryzyko np. zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych do kontroli lotu w samolocie lub urządzeń medycznych w szpitalu pod wpływem działania telefonu komórkowego przekraczającego normy emisji. Natężenie i powszechność obecności zjawiska we współczesnym świecie rodzi potrzebę, żeby urządzenia te wzajemnie się nie zakłócały, czyli były kompatybilne elektromagnetycznie. Ten warunek stawiany jest  wszystkim urządzeniom, które działają na rynku Unii Europejskiej. Stosowne badania można przeprowadzić w komorze bezodbiciowej, która jest na wyposażeniu Pracowni Badań i Certyfikacji EMC. To stalowa konstrukcja ekranująca, w której środku znajdują się absorbery – elementy, których zadaniem jest pochłanianie fal elektromagnetycznych. W tym celu w pomieszczeniu umieszczono płytki ferrytowe, działające do 1 GHz, jak również absorbery piramidalne, przymocowane na ścianach, suficie i częściowo na podłodze, które pochłaniają fale elektromagnetyczne o wyższych częstotliwościach. Urządzenia wstawianie do komory bezodbiciowej będą badane pod kątem aktualnie używanych częstotliwości pól elektromagnetycznych oraz emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego. Drugi rodzaj pomiaru wykonywany w komorze to badanie odporności urządzeń, a więc sprawdzenie, czy są one wystarczająco odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Pracownia Badań i Certyfikacji ZUT wybudowana kosztem 3,7 mln zł mieści się w Laboratorium Hala Technologiczna, a nadzór nad nią sprawuje zespół badaczy z Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości (Wydział Elektryczny): prof. Przemysław Łopato, prof. Grzegorz Psuj oraz prof. Marcin Ziółkowski. Pracownia powstała w ramach wspólnego projektu interdyscyplinarnej grupy naukowców z dwóch wydziałów ZUT: Elektrycznego oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020 oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowe laboratorium jest częścią większego konceptu pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizującej koncepcję Przemysłu 4.0”, którego kierownikiem jest dr. inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna. ZUT podjął działania w kierunku uzyskania dla nowej pracowni akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Po jej otrzymaniu będzie ona świadczyła usługi oraz badania w zakresie emisji i odporności urządzeń na rzecz przedsiębiorstw głównie z Pomorza Zachodniego.