Instytut Studiów Regionalnych zajmuje się całą sferą aktywności człowieka we współczesnym Świecie. Pojęcie „Region” w  czasach Globalizacji staje się pojęciem względnym i tylko skala decyduje o tym czy badamy i opisujemy zjawiska związane z kwartałem, dzielnicą, wsią, miastem, państwem czy kontynentem.

Instytut działa w formule think tanku poświęcając się kształtowaniu wizji rozwoju naszej cywilizacji w perspektywie najbliższych dziesięcioleci poprzez tworzenie opracowań, analiz, animowanie debat publicznych, konferencji, warsztatów i szkoleń. Przyszłość wzmacnianie więzi pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną poprzez kreowanie nowych form współpracy oraz propagowanie odkryć naukowych.

Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi (m.in. z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego i innych ośrodków naukowych z całego świata), władzami lokalnymi oraz władzami na szczeblu krajowym państw europejskich i nie tylko (w Polsce to m.in. Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska), a także organizacjami pozarządowymi Instytut podejmuje zadania o znaczeniu ogólnokrajowym i światowym przenosząc dobre praktyki i doświadczenia swoich zagranicznych i krajowych partnerów na poziom regionalny.

Dorobek Instytutu w zakresie organizacji warsztatów i konferencji obejmuje m.in. konferencje i spotkania poświęcone idei Waterfront i idei Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Współpracując ściśle z Fundacją Klaster Polskie Jachty realizowany jest także projekt powstania Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Jachtowego, który w swoich podstawowych założeniach stanie się bazą postępu innowacyjnego, zapleczem marketingowo- promocyjnym oraz oknem wystawowym Polski na Europę.

Dorobek związany z tak licznymi formami aktywności wiąże się z doświadczeniami w dziedzinie przygotowania i druku wydawnictw, działaniami promocyjnymi i marketingowymi, obsługą logistyczną wydarzeń.