Informacje i opinie


Dokumenty i strategie

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)
SUERMB Action plan & Flagships
South Baltic Programme


Instytucje, organizacje, inicjatywy

Council of the Baltic Sea States (CBSS), Rada Państw Morza Bałtyckiego
The Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM
Vision & Strategy around the Baltic Sea VASAB 2010
Union of the Baltic Cities (UBC), Związek Miast Bałtyckich
Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), Współpraca transgraniczna w basenie Morza Bałtyckiego
Conference of Pheripheral and Maritime Regions (CPMR), Komisja Morza Bałtyckiego Konferencji Przymorskich Regionów Europy
Ars Baltica
Baltic Seven Islands B-7
Baltic Ports Organization (BPO), Organizacja Portów Bałtyckich
Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Cruise Baltic
Association of Museums and Castels around the Baltic Sea
Baltic 21
Baltic Sea Chamber of Commerce Association BSCCA
BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
Four Corners Group