Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje jako miejsce spotkania Polski z jej nadbałtyckimi …..sąsiadami? znajomymi? partnerami? Trudno tu o dobre słowo, bo pomimo upływu lat i zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych do Skandynawii Polsce wciąż tyleż blisko, co daleko.

Staramy się szukać odpowiedzi na zasadnicze pytania o to, jak może dojść do spotkania i efektywnej wymiany wizji rozwoju i praktyki działania osób, firm i instytucji z Polski i krajów skandynawskich. Skupiamy się na przedsięwzięciach, które tworzą codzienność Pomorza Zachodniego – bramy i miejsca spotkań dla krajów Europy Północnej i największego państwa Europy Środkowo – Wschodniej. To w tym miejscu śledzimy i analizujemy:

– doświadczenia, technologie, inwestycje i inne elementy dorobku kulturowego i technicznego Skandynawii, które mogą być przydatne i skutecznie stosowane w procesie rozwoju Polski, a dla których Pomorze Zachodnie jest poligonem

– potencjał i zasoby Pomorza, które mogą być punktem wyjścia dla rozwoju relacji ze Skandynawią

– praktykę współpracy na rzecz budowania siły i coraz bardziej pomyślnej przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego Poświęcamy uwagę przedsięwzięciom biznesowym, działaniom realizowanym przez instytucje i samorządy, a także projektom organizacji pozarządowych. Wszyscy tworzymy bałtycką przestrzeń aktywności i rozwoju, która stanowi o sile naszych państw i całej Europy. Nasze spotkanie w tym miejscu na ziemi to wspaniała przygoda i wielkie wyzwanie, warto przeżywać je wspólnie.