Tomasz Augustyn

Mężczyźni z Pomorza Zachodniego w skali kraju wyróżniają się coraz dłuższym życiem, ale też pandemia doświadczyła ich w tym względzie szczególnie mocno.

W 2020 oraz 2021 r., w związku z epidemią COVID-19, nastąpił gwałtowny spadek oczekiwanej długości trwania życia we wszystkich województwach, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. W przypadku mężczyzn największy spadek w porównaniu z 2019 r. odnotowano na Pomorzu Zachodnim i w województwie podlaskim (2,8 roku), najmniejszy w małopolskim (o 1,8 roku). Dla kobiet spadek najwyższy był w lubelskim (2,9 roku), najniższy w małopolskim i pomorskim (1,7 roku), na Pomorzu Zachodnim – 2 lata.

We wszystkich województwach obserwowano w ostatnich trzech dekadach wydłużanie się przeciętnego trwania życia. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i opolskim, dla których w latach 1990–2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o więcej niż 8 lat. Najniższy wzrost w okresie tym notowano w województwie lubelskim i świętokrzyskim (7,1 roku). Dla kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w województwie opolskim i pomorskim (7,1 roku), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim (6 lat). W przypadku Pomorza Zachodniego było to 6,7 roku.

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2021 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 3 lata. Przy krajowej średniej wynoszącej 71,8 roku najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie lubelskim (70,5 roku), niewiele dłużej na Pomorzu Zachodnim (71,5 roku), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (73,5 roku). Wyższa umieralność wśród mężczyzn względem kobiet jest wyraźnie widoczna we wszystkich województwach. Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,1 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie kujawsko-pomorskim i śląskim (78,9 roku), z kolei najdłuższym w małopolskim (81 lat). Na Pomorzu Zachodnim panie mogą liczyć przeciętnie na życie trwające 79,2 roku przy średniej dla kraju równej 79,7. W 2021 r. dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet była największa w podlaskim (8,9 roku), a najmniejsza w pomorskim (7,4 roku).