Tomasz Augustyn

Społeczeństwa regionu Morza Bałtyckiego stosunkowo w najmniejszym stopniu na kontynencie wykazują niewystarczającą aktywność fizyczną. Jej wzrost jest warunkiem zdrowego i długiego życia.

Wnioski takie pochodzą z raportu opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Według analityków brak aktywności fizycznej Europejczyków kosztuje kraje UE aż 8 miliardów euro rocznie. Jeśli Europa chce oszczędzać pieniądze swoich systemów opieki zdrowotnej, jej mieszkańcy powinni więcej się ruszać. Tymczasem ponad jedna trzecia dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej nie spełnia wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej, które zakładają co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo. Faktycznie może być jeszcze gorzej. Raport odwołuje się badania opinii publicznej Eurobarometru, w którym połowa respondentów przyznaje, że ​​nigdy nie ćwiczy ani nie uprawia sportu.

Najwyższe wartości wskaźnika niedostatecznej aktywności cechują słoneczną Portugalię, a następnie Niemcy, Cypr i Włochy. Tymczasem Finlandia, kraj z długimi, mroźnymi zimami odnotował najniższą częstość niedostatecznej aktywności. Nieznacznie ustępuje jej Szwecja, kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje Litwa, na 7. pozycji plasuje się Dania, a na 14. Polska.

Rozpowszechnienie niewystarczającej aktywności fizycznej (mniej niż 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo lub równoważne) wśród osób dorosłych w wieku 18+ lat w krajach Unii Europejskiej (przybliżone oszacowanie  w %, 2016 r).

Źródło: Step Up! Tackling the Burden of Insufficient Physical Activity in Europe, WHO, OECD

Raport dostarcza dowodów na to, że inwestowanie w politykę promującą aktywność fizyczną nie tylko poprawia dobrostan jednostek i zdrowie populacji, ale także przynosi wymierne efekty. Każde euro zainwestowane w aktywność fizyczną generuje prawie dwukrotny zwrot w wysokości 1,7 euro w postaci korzyści ekonomicznych. Poruszanie się może zapobiec ponad 10 000 przedwczesnych zgonów rocznie w UE. Gdyby wszyscy przestrzegali zalecanych zaleceń dotyczących aktywności, do 2050 r. udałoby się uniknąć ponad 400 000 przypadków różnych nowotworów. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z ćwiczeń dla zdrowia psychicznego, do 2050 r zapobiegłoby to również 3,5 milionom przypadków depresji.

 

Czytaj także: