Andrzej Pieśla

Niemcy dynamizują rozwój energii wiatrowej na morzu. Jedna z nowych farm powstanie w rejonie Rugii.

W piątek Federalna Agencja Sieci ogłosiła przetarg dotyczący przeznaczenia trzech obszarów na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim pod nowe farmy wiatrowe. Będą one miały łączną moc 958 megawatów. Dwa z reklamowanych obszarów znajdują się na Morzu Północnym u wschodnich Wysp Fryzyjskich, trzeci na Morzu Bałtyckim na północny wschód od wyspy Rugia. Zakończenie budowy farm wiatrowych planowane jest na 2026 rok.

Kryterium wyboru oferenta stanowić będzie deklarowana najmniejsza potrzeba wsparcia. Maksymalna wartość złożonych ofert ma wynosić 7,3 centa za kilowatogodzinę. Oprócz promocji i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zwycięski oferent otrzyma prawo do złożenia wniosku do Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej i Hydrografii (BSH) o zatwierdzenie planowania rozwoju obszarów morskiej farmy wiatrowej. Wcześniej BSH zbadał środowisko morskie, miejsce budowy oraz warunki wiatrowe i oceanograficzne, a także określił przydatność tego obszaru dla instalacji farm wiatrowych.

Według danych Deutsche Windguard pod koniec 2020 r. w Niemczech działało około 1500 morskich turbin wiatrowych o mocy prawie 7800 megawatów. Pod koniec ubiegłego roku Bundestag zwiększył cele ekspansji energii wiatrowej na morzu do 20 gigawatów w 2030 r. i 40 gigawatów w 2040 r. Aby osiągnąć poziom 20 gigawatów, do 2025 r. ma być ogłoszona łączna moc blisko 9,7 gigawatów.