Tomasz Augustyn

Kołbacz przed wiekami był ośrodkiem cywilizacyjnego rozwoju regionu. Życiem – we własnym rytmie – tętni do dziś.

Podszczeciński Kołbacz to jeden z największych i najbardziej nieznanych i niedocenianych skarbów zachodniopomorskiej historii i kultury. Był siedzibą cysterskiego klasztoru promieniującego na otoczenie, ale także stanowiącego kolebkę dla dużo bardzo znanej gdańskiej Oliwy. Do dziś zachwyca majestatyczna świątynia, która mimo poważnych zniszczeń swą bryłą góruje nad pejzażem wsi, służy mieszkańcom i przyciąga turystów.

Przeszłość i wciąż poruszający potencjał Kołbacza jako historycznego ośrodka, ale także jako miejsca życia jego współczesnych mieszkańców, jest motywacją dla osób skupionych w Stowarzyszeniu Spichlerz Sztuki. Od 2009 roku realizuje ono działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie, sięgające do międzykulturowego dialogu i jednocześnie prezentujące lokalną tożsamość. Zainspirowane wielowiekowym dziedzictwem kołbackich cystersów przypomina ich materialny dorobek i od początku wskazuje na konieczność rewitalizacji obiektów dawnego opactwa. Stowarzyszenie zorganizowało m.in. 15 edycji festiwalu „Cienie zapomnianych kultur”, który sprowadza do Kołbacza artystów, etnografów i społeczników i stanowi okazję do stawiana pytań o kulturową pamięć, sięgając do międzykulturowego dialogu i jednocześnie prezentując lokalną tożsamość. Dorobek stowarzyszenia to wiele projektów promujących pocysterski Kołbacz, w tym film zatytułowany „Kołbackie Uniwersum” zrealizowany z okazji 850-lecia fundacji klasztoru.

Film i rozmowa Małgorzaty Frymus z Radosławem Palusem, prezesem stowarzyszenia, oraz osobami współpracującymi z nim, zamieszczone na stronie internetowej Radia Szczecin, dostępne są TUTAJ.