Andrzej Pieśla

Land Meklemburgia – Pomorze Przednie ma zaciągnąć 162 mln euro nowego długu aby pomóc gminom w finansowaniu deficytu.

Z powodu epidemii koronawirusa gminom i okręgom landu brakuje około 150 milionów euro w budżecie na ten rok i około 290 milionów euro w 2021 roku. Deficyt ten ma teraz zostać wyrównany przez fundusze federalne, które zostały już uzgodnione oraz pożyczki, które mają zostać zaciągnięte na szczeblu gminnym. Taką umowę zawarli w poniedziałek wieczorem premier Manuela Schwesig (SPD), minister spraw wewnętrznych Lorenz Caffier (CDU) i minister finansów Reinhard Meyer (SPD) z przedstawicielami lokalnych władz.

Decyzja musi zostać potwierdzona przez parlament krajowy w budżecie uzupełniającym w październiku. Przedstawiciele frakcji CDU i SPD prowadzili w poniedziałek wieczorem kampanię na rzecz uzyskania zgody partii opozycyjnych. Ponadto land przeznaczy kolejne 300 mln euro na rozbudowę łączy szerokopasmowych i 65 mln euro na lokalny transport publiczny. Oba projekty będą w najbliższych latach współfinansowane z programów federalnych.

 

Sąsiedzi zaciskają pasa i liczą na pomoc ze stolicy