Tomasz Augustyn

Na koniec sierpnia urzędy pracy w województwie zachodniopomorskim notowały prawie 46 tysięcy bezrobotnych. Ponad połowa z nich pozostaje bez pracy przez dłuższy czas.

Województwo zachodniopomorskie pożegnało lato bezrobociem na poziomie 7,4%. W lutym jego stopa wynosiła 8,8%, później systematycznie spadała. Nastąpił spadek stopy bezrobocia o 0,5 punktu procentowego w województwie zachodniopomorskim i o 0,3 punktu procentowego w Polsce w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Na najwyższym poziomie utrzymuje się w powiecie białogardzkim (17,8%) choszczeńskim (16%) i łobeskim (15,2%), w Szczecinie wynosi ono 3,7%.  Średnia dla województwa wynosi 7,4% przy maksymalnym poziomie 8,7% notowanym na koniec sierpnia w województwie mazurskim, minimalnym – 3,4% w Wielkopolsce i średniej dla kraju 5,8%. Poza Warmią i Maurami wyższa niż na Pomorzu Zachodnim stopa bezrobocia rejestrowanego była także na Podkarpaciu oraz w województwie kujawsko – pomorskim.

Bezrobotnych jest w regionie 45920 osób, z czego 1/3 stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym lub niższym, kolejne ¼ to osoby z wykształceniem zawodowym i branżowym, a osoby w wykształceniem wyższym – ok. 8% ogółu bezrobotnych. W Szczecinie bez pracy pozostawało w sierpniu 6670 osób, w Koszalinie – 3035. Minimalny wskaźnik bezrobocia cechował Ustronie Morskie (1,7%), Rewal (1,9%), Gryfino (2,1%), Stare Czarnowo i Siemyśl (po 2,1%). Najtrudniejsza pod tym względem był sytuacja w gminach Barwice i Tychowo (po 11,3%), Biały Bór (10,9%), Grzmiąca (10,8%) i w gminie Białogard (10,3%). W skali województwa 55,3% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby bezrobotne długotrwale, 9,7% – osoby do 25 roku życia, a niepełnosprawni – 4,2%.

Według opublikowanych 1 września br. danych Eurostatu w lipcu 2021 r. zharmonizowana stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,4 proc. wobec 6,9 proc. unijnej średniej i 7,6 proc. w strefie euro. Polska zajęła czwarte miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.

Sierpniowe dane z rynku pracy nie są zaskakujące. Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację (lub lekką poprawę) w statystykach bezrobocia. Dzieje się tak w związku z utrzymywaniem się typowego dla okresu wiosny i lata wzrostu popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia w skali kraju prognozowana jest na 5,8% przy 985 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne.