Andrzej Pieśla

Forum współpracy państw skandynawskich formułuje priorytety działań na kolejne lata.

Zgodnie z wizją Nordyckiej Rady Ministrów do 2030 r. współpraca państw skandynawskich będzie zmierzać w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej polityki w roku2021. Plan działania na następne cztery lata kładzie również większy nacisk na współpracę ze społeczeństwem obywatelskim. Według wizji premierów ​​region nordycki stanie się najbardziej zintegrowanym i zrównoważonym regionem na świecie. Rada Ministrów będzie zatem dążyć do stworzenia zielonego, konkurencyjnego i zrównoważonego społecznie obszaru. „To może brzmieć jak wielkie słowa, ale jest to ambitny i konkretny plan. Chcemy, aby Skandynawia była pionierem w oparciu o nasze wspólne wartości i naszą zdolność do wspólnego opracowywania rozwiązań ”- mówi Flemming Møller Mortensen, duński minister ds. Współpracy nordyckiej. „Naprawdę przesunęliśmy środek ciężkości. W 2021 roku zwiększymy budżet na zielone działania o nieco ponad 30 mln koron, a do 2024 roku suma ta będzie rosła corocznie – dodaje minister.

Ministrowie ds. Współpracy zatwierdzili plan działania podczas duńskiego przewodnictwa w Nordyckiej Radzie Ministrów. Aby zapewnić solidną wspólną platformę dla prac przez następne cztery lata, przygotowania prowadzono w ścisłym dialogu z Radą Nordycką. Obejmowały szereg konsultacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z młodzieżą. Plan działania określa 12 szczegółowych celów dla Nordyckiej Rady Ministrów w okresie obowiązywania strategii. Jej priorytety polityczne obejmują osiągnięcie bardziej zrównoważonej gospodarki opartej na biotechnologii, zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji oraz zrównoważonych systemów żywnościowych. Rada Ministrów dąży również do zaangażowania mieszkańców regionu w działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Planowanych jest kilka środków, które znacznie ułatwią i uatrakcyjnią skandynawskim konsumentom wybieranie zdrowych, przyjaznych dla środowiska i przyjaznych dla środowiska wyborów. „Współpraca nordycka będzie koncentrować się na aktualnych wyzwaniach” – mówi Kaj Leo Holm Johannesen, minister ds. Współpracy nordyckiej z Wysp Owczych. „Musimy wyciągnąć wnioski z naszych doświadczeń związanych z COVID-19 w 2020 roku. Pandemia pozostanie kluczową kwestią w naszej pracy w nadchodzących latach – nie tylko w dziedzinie zdrowia, ale także w wielu innych obszarach. Szczególnie zależy nam na zielonej regeneracji. Będziemy także kontynuować rozmowy o współpracy w czasach kryzysu ”.

Angażowanie mieszkańców państw skandynawskich to powracający temat w planach na najbliższe lata. Ministrowie ds. Współpracy zatwierdzili plan zwiększenia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, który zostanie wdrożony wiosną 2021 roku. Obejmuje on utworzenie sieci społeczeństwa obywatelskiego w celu wspierania ich pracy, która utoruje drogę systemowi społeczeństwa obywatelskiego oraz konsultacje mające na celu stworzenie możliwości udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu przyszłych projektów i programów. Steen Lynge, grenlandzki minister ds. współpracy, podkreśla, że ​​wspólna prezydencja Danii, Grenlandii i Wysp Owczych dążyła do zbudowania szerokiego poparcia społecznego dla współpracy nordyckiej we wszystkich trzech krajach. „Prezydencja postawiła sobie za cel wzmocnienie regionu nordyckiego i rozwinięcie inicjatyw, które ułatwiają zrównoważony rozwój gospodarczy. Należy zaangażować mieszkańców regionu, przedsiębiorców, społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza młodzież ”- mówi. Paula Lehtomäki, sekretarz generalna Nordyckiej Rady Ministrów, powtarza tę kwestię. „Ministrowie nakreślili również trzy perspektywy, które będą przenikać wszystkie prace Nordyckiej Rady Ministrów” – mówi. Są to zrównoważony rozwój, równość płci oraz prawa dzieci i młodzieży. Oczekuje się również, że różne sektory będą bliżej współpracować nad innymi aspektami współpracy nordyckiej. „Chcemy wyciągnąć wszystkich z ich silosów” – mówi Lehtomäki. „Modernizujemy współpracę i usprawniamy ją” – podsumowuje.