Andrzej Pieśla

Pomorze Zachodnie w bardzo ograniczonym stopniu korzysta ze środków dostępnych w ramach programu „Mój prąd”.

W drugim naborze programu „Mój prąd” Pomorze Zachodnie należało do regionów, których mieszkańcy złożyli  najmniej wniosków o dotację na fotowoltaikę. Z województwa zachodniopomorskiego pochodzi 2,71 % ogółu wniosków złożonych w skali kraju, jedynie nieznacznie więcej niż  z województwa podlaskiego (1,75 proc. wszystkich wniosków), lubuskiego (2,29 proc.) i nieco mniej niż z warmińsko-mazurskiego (2,79 %).Ponad 13 % wszystkich wniosków złożyli mieszkańcy województwa śląskiego. Suma wypłaconych dotacji na Śląsku wynosi ponad 30,7 mln złotych. Na kolejnych miejscach pod względem liczby wniosków uplasowała się Wielkopolska – 11,83 tys. Małopolska – 11,79 tys. Dopiero na czwartej pozycji uplasowało się województwo mazowieckie, które zdominowało pierwszy nabór wniosków. Wówczas z Mazowsza pochodziło 16,7 % wniosków, ze Śląska – 15,5 %. Pomorze Zachodnie w pierwszym naborze było regionem o drugiej najmniejszej liczbie złożonych wniosków (2,29 % ogółu), dystansując jedynie województwo lubuskie.

Celem programu „Mój prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Jego beneficjantami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Udzielane im dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia może wynieść do 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.