Andrzej Pieśla

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Problem dotyczy większości gmin w województwie zachodniopomorskim, w największym stopniu uprawy zbóż jarych i ozimych. Zwiastuje to słabe plony.

Suszę rolniczą stwierdzono na terenie wszystkich województw z wyjątkiem warmińsko – mazurskiego i podlaskiego. Susza notowana jest w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych oraz drzew owocowych. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w znacznej mierze również w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych w wyniku problemów wynikających ze słabymi wschodami roślin.

W okresie objętym analizą (od 21 marca do 20 maja) największe zagrożenie suszą rolniczą dotyczyło upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach dotknęła 833 gmin w kraju (33,63% ogółu) na terenie 14 województw, w tym 91 w województwie zachodniopomorskim (zagrożenie wystąpiło zatem w 80 % gmin i na 16,25 ogółu powierzchni upraw). W przypadku zbóż ozimych zagrożenie dotyczy 76 gmin w regionie (67,26 % ogółu gmin i 9,5 powierzchni upraw), w uprawach truskawek – 66 gmin (58 % ogółu gmin i 7 % ogółu powierzchni uprawy). Mniejsze jest w regionie zagrożenie dla uprawy krzewów owocowych (tylko 4 zagrożone gminy z łączną zagrożona powierzchnią wynoszącą 0,21 %).

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego na terenie Polski (21 marca – 20 maja 2020)

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych.

Sławomir Doburzyński: O zarządzaniu kryzysem…Letnim.

Jest połowa kwietnia, zamknięci w domach i powstrzymywani przed zbyt częstymi spacerami intensywniej doświadczamy uroków rozkwitającej wiosny. Słoneczna pogoda i […]