Tomasz Augustyn

Meklemburgii-Pomorzu Przednim mocno inwestuje w rozwój obszarów zasiewów kwiatów. To jedna z najbardziej popularnych form ochrony środowiska w tym landzie. Wspiera on obszary kwitnienia kwotą 680 euro na hektar rocznie.

Meklemburgii-Pomorzu Przednim mocno inwestuje w rozwój obszarów zasiewów kwiatów. To jedna z najbardziej popularnych form ochrony środowiska w tym landzie. Rolnicy domagają się przeznaczania na ten cel coraz większych nakładów. W roku 2015 dotacje sięgały łącznej sumy około pół miliona euro, obecnie wynosi ona w Meklemburgii – Pomorzu Przednim 4,2 miliona rocznie. Dzieki temu powstało około 7800 hektarów kwietnych zasiewów. Rolnicy nie mogą obecnie składać nowych wniosków o finansowanie, fundusze unijne na ten program zostały już wyczerpane. 

Mają one znaczenie przede wszystkim dla podtrzymania populacji i dla ochrony owadów. Około 300 z około 580 dzikich gatunków pszczół i trzmieli w Niemczech znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Aby przeżyły, muszą znaleźć wystarczającą ilość jedzenia. Meklemburgia-Pomorze Przednie wspiera obszary kwitnienia kwotą 680 euro na hektar rocznie. Ponad połowa powierzchni kraju jest wykorzystywana pod rolnictwo.