Andrzej Pieśla

Samorządy lokalne podejmują symboliczne, ale ważne gesty dotyczące stosunku do rosyjskiej agresji na Ukrainę.  

W Szczecinie pojawiły się apele o wypowiedzenie umowy partnerskiej między Szczecinem a Murmańskiem. Jest to motywowane atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Umowa partnerska między Szczecinem a Murmańskiem została podpisana 8 kwietnia 1993 roku przez ówczesnego prezydenta Szczecina Władysława Lisewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Otto oraz z drugiej strony przez burmistrza Murmańska Olega Najdienowa nawiązując „dobrosąsiedzką i przyjacielską współpracę”. Z założenia obejmowała ona gospodarkę i przedsiębiorczość, handel i usługi, służbę zdrowia, oświatę i naukę, kulturę, telekomunikację, łączność i środki masowego przekazu oraz sport. Trudno się spodziewać, by w obecnych warunkach mogła być kontynuowana, istotniejsze jest zresztą choćby symboliczne okazanie stosunku do rosyjskiej agresji.

Podobne działania w przypadku innych miast regionu mają już miejsce. Burmistrz gminy Goleniów Robert Krupowicz podjął decyzję o zakończeniu partnerstwa pomiędzy Goleniowem, a położonym w obwodzie kaliningradzkim Gurjewskiem. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do starosty rejonu Gurjewsk, Siergieja Podolskiego. Radny z Nowogardu Marcin Nieradka zwrócił uwagę na fakt, iż gmina zaledwie 2 lata temu zawarła umowę z Bałtijskiem i wzywa do jej zaprzestania. W kolejce czeka Świnoujście, które w 1993 nawiązało współpracę z miastem Swietłyj w obwodzie kaliningradzkim, Dębno utrzymujące od 2001 roku partnerstwo z Kurskiem, a także Koszalin, który w 1993 roku nawiązał współpracę z Lidą na Białorusi.

Podobne działania podejmują już lokalne samorządy w całym kraju. Radni klubu „Samorządność” w radzie miejskiej w Gdyni złożyli wniosek o przeprowadzenie nadzwyczajnej sesji rady z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę. Głosowane będą m.in. wnioski o zerwanie współpracy Gdyni z Kaliningradem oraz dotyczący białoruskiego miasta Baranowicze. Jeszcze w 2019 roku Gdynia utrzymywała oficjalne stosunki z rosyjskim partnerem. Od października 2019 roku relacje faktycznie ustały. Gdyńskie stowarzyszenia Bryza, Gdynianka, Wspólna Gdynia oraz Nasze Orłowo wystąpiły wspólnie z apelem do Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni, o natychmiastowe usunięcie Kaliningradu z Bałtyckiego Koła Gdyńskich Miast Siostrzanych.