Główny Urząd Statystyczny podaje dane o wzroście cen lokali mieszkalnych. W województwie zachodniopomorskim był on w końcówce minionego roku wyższy niż w innych regionach kraju. Na przestrzeni roku za lokal na rynku pierwotnym trzeba było zapłacić o 6,7 % więcej, za mieszkanie z rynku wtórnego nawet o 10,4 % więcej. W związku z panującą w kraju sytuacją kryzysową przynajmniej w najbliższych miesiącach trzeba się spodziewać utrzymania tego trendu. 

Ceny lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 r. wzrosły o 2,8% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym o 2,8% zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,4% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,5% i na rynku wtórnym – o 12,0%).

Największy wzrost cen lokali mieszkalnych w IV kwartale 2019 r. w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w województwie podkarpackim (o 5,9%), a najmniejszy – w województwie lubuskim (o 0,5%). W województwie zachodniopomorskim wartość wskaźnika wzrosła o 4,9 % i była druga najwyższa w kraju przy średniej dla Polski wynoszącej 2,8 %. Ponadto na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim ceny wzrosły najbardziej w stosunku do sytuacji z IV kwartału 2018 roku. W ciągu roku wzrost wyniósł tu 12,8 % przy wzroście w skali 10,3 % w województwie pomorskim, 8,3 % w Wielkopolsce, 6,7 % na Dolnym Śląsku. W skali kraju między IV kwartałem 2018 a 2019 roku wzrost cen lokali mieszkalnych wyniósł 9,4 %.

W skali całej Unii Europejskiej w IV kwartale 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego ceny domów wzrosły o 4,7% oraz o 4,2% w strefie euro. W porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r. ceny wzrosły o 0,7% w strefie euro i 0,8% w skali UE. Najwyższy roczny wzrost cen domów odnotowano w Luksemburgu (+ 11,0%), na Słowacji (+ 10,9%) i Chorwacji (10,0%), podczas gdy ceny tylko spadły na Cyprze (-4,8%). W porównaniu o wcześniejszego kwartału najwyższe wzrosty odnotowano na Malcie (+ 3,5%), w Estonii i Chorwacji (+ 2,9% każdy) oraz w Polsce (+ 2,8%), natomiast najsilniejsze spadki odnotowano na Cyprze (-3,7%), Dania (-3,2%) i Węgry (-1,5%). Dane pochodzą z badań Eurostatu i dotyczą okresu, zanim państwa członkowskie zaczęły szeroko wprowadzać środki ograniczające ekspansję wirusa COVID-19.