Andrzej Pieśla

Eurostat przyjrzał się bliżej gęstości zaludnienia w regionach Unii Europejskiej. W dużej części krajów skandynawskich, w krajach bałtyckich i na dużych obszarach Półwyspu Iberyjskiego i środkowej Francji mieszka zaledwie kilka mieszkańców na kilometr kwadratowy. Drugi biegun stanowią stolice państw i inne duże centra gospodarcze oraz obszary wokół nich, gdzie duża liczba osób mieszkających na ograniczonym obszarze geograficznym regionu. Pomorze Zachodnie należy do słabiej zaludnionych obszarów w Europie.

Wzorce tego, jak blisko siebie mieszkają ludzie w poszczególnych zakątkach Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane –  od dużych terenów leśnych i górskich w krajach skandynawskich po gęsto zabudowane i zamieszkane centra miast. Analiza europejskiej agencji statystycznej sporządzona została na poziomie jednostek określanych jako NUTS 3 – kategorii statystycznej, która w przypadku Polski odpowiada 45 podregionom, w tym 4 w obrębie województwa zachodniopomorskiego. W 2018 roku w dziesięciu unijnych NUTS 3 o największej gęstości zaludnienia dominowały duże stolice i ich okolice. W Paryżu mieszkało średnio 21 044 osób na kilometr kwadratowy powierzchni miasta, W czołówce znalazło się także kilka innych jednostek otaczających Paryż, w tym Hauts-de-Seine (9 371 osób na km2), Seine-Saint-Denis (6979 osób na km2) i Val-de-Marne (5774 osób na km2). Drugą największą gęstość w UE odnotowano w aglomeracji Aten – obszary Kentrikos Tomeas Athinon z 10 436 osobami na km2, Notios Tomeas Athinon 7 498 osób na km2 i Dytikos Tomeas Athinon; 7 114 osób na km2 również znalazły się w czołówce zestawienia. Resztę jego czołowej dziesiątki tworzą: Bukareszt; 7917 osób na km2 na czwartym miejscu, Bruksela (7 472 osób na km2, szósta pozycja) oraz hiszpańskie autonomiczne miasto Melilla na wybrzeżu Afryki Północnej (6050 osób na km2, dziewiąte miejsce w zestawieniu.

Należy zauważyć, że gęstość zaludnienia zależy również od wielkości badanej jednostki przestrzennej. Najgęściej zaludniony kilometr kwadratowy w UE leży na południowo-zachodnich przedmieściach Barcelony, w obrębie L’Hospitalet de Llobregat (53 119 mieszkańców/km² w 2011 roku). Następna w tym zestawieniu jest 18. dzielnica Paryża, położona niedaleko Bazyliki Sacré Cœur (52 218 mieszkańców/km²) i Badalona na północno-wschodnich przedmieściach Barcelony (50 287 mieszkańców/km²).

Z kolei w czołówce klasyfikacji obszarów UE o najmniejszej liczbie mieszkańców na km2 w 2018 roku lokują się duże regiony leśne i jałowe regiony subarktyczne w Finlandii i Szwecji. Laponia (Lappi), najbardziej wysunięty na północ region Finlandii, liczy tylko 2 mieszkańców na km2. Sąsiedni region po drugiej stronie granicy w Szwecji, hrabstwo Norrbotten, liczył 3 mieszkańców na km2, podobnie jak inny szwedzki region, Jämtlands Lan i francuski region zamorski Gujana oraz inne obszary szwedzkie i fińskie: Kainuu (4 mieszkańców na km2), Västerbottens län (5) i Phjois-Karjala (9). W chorwackim powiecie Lika-Senj (Ličko-senjska županija) oraz w hiszpańskich regionach Soria i Teruel mieszkało tylko 9 mieszkańców na km2.

Pomorze Zachodnie należy do grona słabiej zaludnionych obszarów w skali Unii Europejskiej. W roku 2014 na kilometr kwadratowy przypadało w województwie 77,3 mieszkańców, w roku 2018 wartość wskaźnika spadła do 76,8 osoby na km2. Oczywiście także w jego obrębie widoczne jest zróżnicowanie – od 1722 osób przypadających  na kilometr kwadratowy w Szczecinie po 42 osoby w podregionie szczecinecko – pyrzyckim. To najniższa wartość dla podregionu notowana w skali Polski, choć i tak dwukrotnie wyższa niż przeciętna dla Finlandii, Szwecji czy Norwegii. Dla porównania w Warszawie gęstość zaludnienia sięga 3495 osób na km2.

Dane za: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200430-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new